Fler vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar

2:30 min

Sex av tio vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar visar en ny mätning. Det är den politiska omsvängningen som mest påverkar opinionen, enligt statsvetarprofessorn Marie Demker

– Jag är inte förvånad. Den bekräftar den bild som SOM-undersökningarna 2016 som recenserades 2017 visade, att det skedde en kraftfull omsvängning efter 2015, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Vad kommer sig den här förändringen av?

– Det grundläggande är att politiken kraftigt har förändrats.

I mätningen från Ipsos som Dagens Nyheter publicerat svarar 41 procent att de vill ta emot betydligt färre flyktingar och 19 procent att de vill ta emot något färre flyktingar. Det är en ökning med ungefär 10 procentenheter jämfört med Ipsos mätning förra året.

Före det stora flyktingmottagandet 2015 var det 36 procent som ville ta emot färre flyktingar. Då svarade 26 procent att de ville ha ett utökat mottagande. I mätningen som publiceras idag har den gruppen mer än halverats.

Det var 2015 som den svenska flyktingpolitiken lades om. Statsminister Stefan Löfven poängterade vikten av att ligga på en miniminivå inom EU. Även om opinionen också påverkas av de påfrestningar som samhället har haft till följd av flyktingmottagandet är det ändå alltså framför allt förändringen i såväl retorik som politisk praktik som påverkar människors syn på flyktingpolitiken, enligt Marie Demker.

– På ett mer generellt plan är det mer avgörande med den typen av beslut. Det är inget speciellt för synen på flykting- och migrationsfrågor. När besluten väl är fattade tar vi till oss och accepterar och integrerar den nya inriktningen med våra ideologiska föreställningar om samhället, säger hon.

Förra året sökte knappt 26 000 personer asyl i Sverige. I år räknar Migrationsverket med att det blir 23 000, vilket skulle vara det lägsta sedan början av 2000-talet. Att dra några slutsatser utifrån mätningen hur lågt flyktingmottagande många människor vill ha, är svårt att göra enligt Marie Demker.

På samma sätt som opinionen styrs av politiken så styrs politiken, inte minst i valtider, av opinionen, säger Marie Demker.

– Absolut, vi vet ju att de politiska partierna är allt mer känsliga för opinionssvängningar. Det har absolut stor betydelse.

Så det blir en rundgång?

– Det blir en rundgång.