Vändningen: Mer fossila bränslen används i vägtrafiken

1:03 min

Användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken ökade under fjolåret efter flera års nedgång. Det enligt preliminära siffror som sammanställts av 2030-sekretariatet.

– Utvecklingen går baklänges, trots att det snart bara är tio år kvar till 2030, säger Per Östborn, analytiker vid 2030-sekretariatet.

Vad beror det på?

– Det är en allmän högkonjunktur som gör att transporterna ökar i samhället överlag. Men det beror också på att användningen av förnyelsebara drivmedel i vägtrafiken inte längre ökar lika snabbt som det nu gjort under rätt många år. Accelerationen har mattats av och snart kanske vi till och med når en platå när det gäller användningen av förnyelsebara drivmedel som biodiesel och etanol och biogas.

Medan mängden fossilt bränsle utslaget per capita stadigt minskat i trafiken sedan 2010 går det nu – enligt preliminära siffror för 2017 – tvärtom att se en marginell ökning av fossila energiförbrukningen på vägarna.

Statistiken kommer bland annat från energimyndigheten och SCB, och är sammanställd av 2030-sekretariatet som jobbar med en rad företag och organisationer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030, och som är knuten till den liberala tankesmedjan Fores.

Sedan 2010 har klimatpåverkan från inrikestransporter gått ned med drygt 15 procent, men den trenden är nu alltså bruten i och med en marginell uppgång.

Ytterligare en förklaring till den brutna trenden är att nya fordon inte längre blir energieffektivare i samma takt som de blivit under senare år säger Per Östborn.

– Under en lång följd av år har vi också haft en positiv trend att bilarna blivit bränslesnålare, men även den kurvan har planat ut. Och det kan man till viss del sätta i samband med alla dieselskandaler. Folk köper färre dieselbilar som ju har många nackdelar men också den fördelen att de är just bränslesnåla och får ner energibehovet från vägtrafiken.

Men det finns också ljuspunkter när det gäller försöken att minska de klimatpåverkande utsläppen i trafiken enligt Per Östborn.

– Ett positivt tecken är att resandet i kollektivtrafiken ökar i flera län. Jag tänker speciellt på Hallands Länstrafik där resandet ökat med 75 procent sedan 2010. Det är ett mycket gott tecken. Så om alla länstrafikbolag var lika duktiga som i Halland och Kronoberg och några till, då skulle väldigt mycket vara vunnet i omställningsarbetet.

Det säger Per Östborn som även pekar på andra indikatorer som till skillnad mot den brutna trenden vad gäller användningen av fossila bränslen i vägtrafiken, visar på minskad miljöpåverkan.