S: Migrationspolitiken ska ligga fast

4:28 min

Socialdemokraterna vill hålla fast vid den stramare asylpolitiken, med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd tills EU infört en gemensam politik.

Det meddelade statsminister Stefan Löfven (S) och migrationsminister Helen fritzon på en presskonferens nu på förmiddagen.

– Vi är i ett förhandlingsarbete om ett gemensamt asylsystem och det finns inget annat land i Europa som pratar om permanenta uppehållstillstånd, och då måste vi förhålla oss. Och när vi ser det så är det omöjligt för oss att göra bedömningen att vi skulle kunna ha ett sådant system i Sverige när ingen annan ute i Europa vill ha det, säger migrationsminister Helen Fritzon.

Förra året kom runt 26 000 asylsökande till Sverige. Statsminister Stefan Löfven anser inte att man kan sätta ett tak för asylsökande, men att Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande, sett till vår befolknings storlek.

– Det skulle exempelvis i fjol ha inneburit att vi skulle tagit emot färre än vad vi gjorde.

Socialdemokraterna kommer i dag också med en rad förslag på hur mottagandet av asylsökande ska skärpas. Polis ska få större möjlighet att visitera personer genom att exempelvis söka igenom mobiler för att lättare fastställa identitet på asylsökande, kommuner förbjuds att ge försörjningsstöd till personer som fått avslag och det ska bli svårare för den som fått ett nej på asylansökan att kunna stanna på ett tillstånd för att arbeta. Den som fått ett avslag ska inte kunna söka asyl på nytt förrän efter 8 år. I dag är den gränsen fyra år.

Dessutom vill Socialdemokraterna utöka möjligheterna att sätta någon i förvar som har fått utvisningsbeslut och ska lämna landet. Det är dock oklart vilka det skulle vara.

– Det kan finnas personer som vi bättre behöver kunna säkerställa att här är det nog bra med en förvarsplacering för här vet vi inte riktigt vad som finns kring den här personen, säger migrationsminister Helen Fritzon.

Er regeringspartner Miljöpartiet går ju fram med en helt annan migrationspolitik, hur ser du på att ni ska kunna regera ihop?

– Vi är överens om att det är viktigt att EU får till sina gemensamma regler, därför då kan man på totalen om länderna tar sitt ansvar, göra mer för flyktingar utan att Sverige får en oproportionerlig del. De flesta rättsakterna kommer vara bindande för alla länder, säger Stefan Löfven.