Migration växer kraftigt i EU:s budget

2:06 min

EU-kommissionen föreslår en kraftig satsning på migration och gränskontroll i den kommande långtidsbudgeten för åren 2021 - 2027.

Medlemsländerna har just börjat förhandla, men utgångsbudet från EU-kommissionen är att i det närmaste tredubbla beloppet till migration och gränsförvaltningen.

350 miljarder kronor jämfört med 130 miljarder i den nuvarande budgeten är vad EU-kommissionen anser behövs för att stärka gränserna runt Europa och förbättra asylhanteringen kring migranter.

Den illegala invandringen till Europa halverades under 2017. Men allt tyder på att migration blir en utmaning för överskådlig tid, skriver EU-kommissionen.

Kommissionen menar att det behövs en gigantisk satsning för att rädda liv till havs, säkra återvändandet för de som inte får stanna och också bistå varandra sinsemellan i Europa i tider av kris situationer.

Pengarna ska enligt EU-kommissionens förslag gå till att skapa en fast styrka på 10 000 gränsvakter hos den gemensamma gränsmyndigheten Frontex.

Idag är 1 500 vakter inlånade från olika länder och de ska bli kvar som stöd till de fastanställda. År 2015 var de cirka 300.

Det behövs också betydligt mer utrustning för en skarpare kontroll av EU:s yttre gräns - allt från fartyg till digitalisering.

Mer pengar bör också gå till Asyl - och migrationsfonden och till den gemensamma asylbyrån så att asylansökningar hanteras mer likartat i olika medlemsländer.

Annat handlar om att stärka samarbeten med partners och länder utanför EU för att de som får avslag ska kunna skickas ut och tillbaka hem.

Exakt hur mycket mer pengar som i slutändan kommer att avsättas för migration och gränsförvaltning är nu en förhandlingsfråga mellan medlemsländerna.

Parallellt diskuteras hur ansvaret för asylsökande som redan kommit igenom det allt finmaskigare nätet ska fördelas - en förhandling som går mycket trögt.