Risk för rättsosäkerhet vid psykisk ohälsa

2:33 min

Läkare som ska skriva sjukintyg för människor med psykisk ohälsa har svårt att följa Försäkringskassans krav.

Ångest, stress och depression låter sig inte mätas och bedömas på samma sätt som kroppsliga diagnoser.

Det konstaterar Riksrevisionen i en rapport som presenteras idag. Och det här kan leda till helt olika bedömningar och risk för rättsosäkerhet.

Tina Malmberg har lett arbetet med Riksrevisionens granskning:

– Det finns risk för rättsosäkerhet, att personer som har rätt till ersättning inte får det från sjukförsäkringen och personer som inte uppfyller kraven ändå får ersättning.

– Det är inte rättssäkert när de här fundamentala begreppen i läkarintyget - diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning - när man inte har en gemensam bild av vad som krävs.

Det är svårt för läkare i primärvården att sjukskriva människor som har psykiska diagnoser.

Försäkringskassans krav på läkarintygen utgår från kroppsliga sjukdomar, där det är lätt att visa varför man inte klarar av att arbeta helt eller delvis.

Men när det handlar om utbrändhet, ångest eller depression till exempel, blir det betydligt svårare att i ett intyg förklara vilka problem som finns och vad de leder till.

Dessutom ska läkarbesöket, som oftast bara är runt 15 minuter, omfatta såväl diagnos, undersökning som bedömning av arbetsförmågan, säger Tina Malmberg.

– Det här är ganska komplext. Läkaren ska sätta sig in i patientens situation och vad det här kan handla om. Det handlar mycket om att skapa ett förtroende i mötet med patienten - låta patienten komma till tals, det är något som läkare framhåller är viktigt vid psykisk ohälsa, att patienten får berätta sin historia.

Hur ska man se på Försäkringskassans modell för hur sjukintygen ska se ut, kan den överhuvudtaget användas för personer med psykisk ohälsa?

– Vi rekommenderar att hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen och Försäkringskassan gemensamt för en diskussion om vad som är möjligt att få fram i ett läkarintyg, vilka krav som är rimliga att ställa.