Kritiken: Sverige sviker mänskliga rättigheter

1:55 min

Stödet för mänskliga rättigheter sviks på flera områden av regering och riksdag, enligt en ny rapport som bland andra Rädda Barnen och Amnesty står bakom.

Det visar en granskning av Politik för Global Utveckling - en målsättning som hela riksdagen står bakom - och som säger att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska prägla alla politiska beslut.

Ett exempel är beslutet om den tillfälliga asyllagstiftningen där barns rättigheter kränks i samband med att familjer splittras. Det är i direkt strid mot FN:s Barnkonvention, säger Ola Mattsson som är Sverigechef för Rädda Barnen.

– Det skapar ju en oerhörd otrygghet för barn och unga eller för familjer som inte får återförenas. Och de som drabbas mest är de barn och kvinnor som inte kan komma på ett lagligt sätt till Europa genom familjeåterförening.

Enligt Rädda Barnen och Sverigechefen Ola Mattsson finns kunskap om att det är den mest olämpliga politik som kan föras, för att uppnå god integration och leva upp till mänskliga rättigheter.

– Men framförallt när man pratar om att man ska ha ett ordnat och tryggt mottagande och så ser vi samtidigt hur familjeåterförening inte fungerar - och inte är tillåtet för de flesta. Och vi har dessutom en tillfällig asyllagstiftning som faktiskt - uttryckligen - skapar psykisk ohälsa och osäkerhet hos de som kommit hit. Det står i strid med ambitionerna i PGU, säger Ola Mattsson, Sverigechef för Rädda Barnen.

Granskningen av Politik för Global Utveckling, att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska prägla alla politiska beslut, har gjorts av intresseorganisationer inom paraplyorganisationen Concord.

I organisationen ingår, bland 67 andra, både Rädda Barnen och Amnesty.

Förutom stödet för mänskliga rättigheter har ytterligare sex områden granskats.

När det gäller beslut om vapenexport, och försäljning av vapen till icke demokratiska länder så blir det allt svårare att kräva att hänsyn ska tas till mänskliga rättigheter, säger Agnes Hellström som är ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.

– Man ser sedan 2000-talets början så har vapenexporten mer än tredubblats. Mer än 50 procent av vapenexporten går till stater som är inblandade, på ett eller annat sätt, i väpnad konflikt. Så mänskliga rättigheter får hela tiden stå tillbaka, skulle jag säga, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.