Palestinavänner protesterade på Sergels Torg

1:30 min

Drygt 300 palestinier och Palestinavänner samlades på Sergels torg för att sörja de som dödats eller skadats i Gaza de senaste dygnen vid Israels gräns.

– Jag känner förtvivlan och maktlöshet. Men eftersom de i Gaza orkar måste vi också orka, säger Anna Wester, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige.

På Sergels torg samlades människor och viftade med Palestinaflaggor. Palestinas ambassadör Hala Fariz höll ett tal. Det var en lugn manifestation, fast slagorden ljöd över torget.

Anna Wester vill se sanktioner mot Israel och att Sveriges regering driver den linjen i EU. Och nu kräver flera EU-länder, däribland Storbritannien, Tyskland och Sverige att en oberoende utredning om händelserna i Gaza.

– Det är rätt att vi får till en oberoende utredning. Man har rätt att försvara sin gräns men det måste ske i enlighet med internationell lag, säger statsminister Stefan Löfven.

Israel hävdar å sin sida rätten att försvara sin gräns på det sätt de gör.