Miljonböter för sena boendeplatser

1:04 min

Det blir dyrt för kommunerna när de inte kan uppfylla sina egna beslut om att erbjuda särskilt boende för funktionshindrade och äldre.

Förra året kostade de ej verkställda besluten 45 miljoner i straffavgifter – pengar som tas från kommunernas budgetar för omsorgen. Det framgår av en rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

– När vi granskar ärendena så kan vi se att kommunerna har brustit i sin planeringsskyldighet, säger Kaisu Kull, inspektör vid IVO.

– De har ju skyldighet att planera långsiktigt och framåtsyftande för att täcka behoven, och där ser vi ofta brister.

Det handlar om ärenden där kommuner beslutat om en insats, till exempel när funktionshindrade ska få en anpassad bostad, eller när äldre ska få plats i särskilt boende. Men i många fall dröjer det. 10 000 personer fick vänta mer än tre månader förra året. Och när kommunen inte har tillräckligt antal platser, kan väntan bli mycket längre.

Hos PRO, pensionärernas riksorganisation, känner man igen problemen.

– Det har ju oftast varit en väldigt lång process innan man har fått ett beslut om att man fått en plats. Då går man och väntar och när det dröjer är det en mycket dålig situation för både äldre och anhöriga, säger Christina Tallberg som är ordförande i PRO.

När IVO anser att kommunen inte aktivt har försökt lösa problemen ansöker de om en straffavgift som Förvaltningsdomstolen utdömer. Förra året dömdes 100 svenska kommuner att betala 45 miljoner för uteblivna insatser. Och det finns några kommuner som har fler ärenden är andra:

– Det vi har sett just nu så är det ju ett par norrlandskommuner som sticker ut. Umeå när det gäller kontaktpersoner och särskilt boende inom LSS, och Gällivare när det gäller äldreboenden, säger Kaisu Kull. 

Christina Tallberg på PRO, anser att kommunerna måste planera bättre och bygga mer.

– Vårt besked till kommunerna är att man måste bygga fler platser i särskilt boende. Vi vet attt man har lagt ner ett antal platser i särskilt boende. Man måste se till att det finns fler platser helt enkelt, poängterar hon.

Kaisu Kull hos IVO håller med.

– I den byggboom som är idag så borde man nästan börja planera in ett gruppboende i varje nybyggt kvarter, säger hon.