Mordet på Berghem

Dömdes tidigare till livstids utvisning

2:26 min

Den 52-åriga man som dömts för mordet på en 60-årig kvinna på Berghem har uppehållit sig olovligt i landet i över 20 år, det trots flera kontakter med myndigheter.

Det var i september 2017 som en 60-årig kvinna mördades i sitt hem på Berghem. Idag föll domen mot den 52-åriga man som stått åtalad. Straffet blir fängelse i 16 år och livstids utvisning.

Han döms för mord och ska även betala ett skadestånd till dödsboendet på 109 000 kronor.

Men den nu dömde mannen dömdes redan 1995 till livstids utvisning. Trots det har kunnat uppehålla sig i landet och få bidrag bland annat via socialtjänsten i Umeå.

Hur det gått till beror på att gränspolisen inte kan tvinga en person att lämna landet.

52-åringen kom till Sverige från Iran 1989. Han fick flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd. Men inom kort inledde mannen en kriminell bana, och hans första dom föll redan 1991.

Trots fängelsestraff fortsatte mannen begå brott och 1995 slutade det med att han dömdes till två års fängelse och livstidsutvisning, för narkotikabrott.

1997 utvisas mannen till Iran, men redan ett år senare är han tillbaka i Sverige och söker asyl.

Domen om livstids utvisning står fast, men 52-åringen söker om nåd hos Regeringen.

Och nu inleds en flera år lång rättshaveri-dans där 52-åringen vid minst sju tillfällen ansöker om att regeringen ska upphäva hans utvisningsdom, men lika många gånger avslås hans begäran.

På det här sättet lyckas han uppehålla sig i landet, eftersom hans utvisningsärende pausas mellan nådeansökningarna. 

Den sista av 52-åringens nådeansökan avslås är 2011.

Under hela tiden begår 52-åringen olika brott i Sverige. Bara från året 2000 förekommer mannen nästan 20 gånger i polisens belastningsregister.

52-åringen får vid flera tillfällen hjälp av socialtjänsten i Umeå med pengar och även med bostad. Deras bedömning avgöra inte huruvida mannen har rätt att vistas i landet eller ej.

Men på andra sidan stan, sitter Marcus Nilsson, chef för gränspolisen i region nord. Gränspolisen har i omgångar haft i uppdrag att utvisa 52-åringen.

Nilsson vill inte uttala sig i det enskilda fallet, men säger att polisen i princip inte kan utvisa person till Iran, så länge den utvisningsdömde inte själv vill lämna Sverige.

Är du från Iran, och du inte vill åka till Iran då står vi oss slätt.

Det här beror på att Iran inte utfärdar resehandlingar till personer som inte självmant ansöker om dem.

Eftersom Gränspolisen inte kan tvinga någon ur landet, så måste de försöka motivera den utvisningdömde att själv vilja lämna landet. Ett nog så svårt jobb, men som inte underlättas av att utvisning dömda får hjälp av andra myndigheter säger Nilsson.

– Det försvårar ju för oss som har uppdraget att verkställa besluten, säger han.

Om inte polisen kan utvisa en person, så kan ett alternativ vara att sätta personen i något av Migrationsverkets förvar i väntan på att utvisningen ska ske.

Men när det gäller 52-årignen är det inte, och har aldrig varit ett alternativ, trots att han vid flera tillfällen begått grova brott. Och allt kokar ner till att Iran helt enkelt inte tar emot sina egna medborgare. Inte idag och inte inom en snar framtid enligt Nilsson.

– Vi har väldigt får förvarsplatser i landet och det gör ju att det är viktigt att de vi tar i förvar är sådana ärenden där vi ser en verkställbarhet i horisonten.