Nya regler ska få fart på svensk biogas

1:01 min

Regeringen lovar nu att ta itu med problemen som hämmat produktionen av biogas. En särskild utredare får i uppdrag att ändra stödsystemet för att göra den svenska biogasen mer konkurrenskraftig.

– Vi föreslog i budgeten en del kortsiktiga insatser för att jämna ut konkurrensförhållandena, och nu går vi vidare med att ta fram ett nytt regelverk så att det blir jämbördiga konkurrensvillkor för biogasen från Sverige och från andra länder, säger energiminister Ibrahim Baylan.

– Vi ger i uppdrag nu åt en utredare, riksdagsledamoten Åsa Westlund, att fram ett regelverk som gör att konkurrensvillkoren utjämnas men även att vi gör ett omtag när det gäller hur vi använder biogasen, säger Ibrahim Baylan.

Svenska biogasproducenter har länge varit missnöjda med att deras produkt konkurrerats ut av biogas från Danmark, som genom skillnader i lagstiftning subventioneras dubbelt när den säljs här.

I höstas sa Weine Wiquist, vd för de svenska kommunernas bolag Avfall Sverige, så här i Ekot om effekten av den nuvarande situationen:

– Den yttersta konsekvensen kan ju bli, och det har vi faktiskt sett på några ställen i Sverige, att man helt enkelt inte kan använda den svenska biogasen på ett bra sätt, utan den får eldas upp till ingen nytta överhuvudtaget.

– Det är ju väldigt dålig användning av de mycket stora investeringar som gjorts av stat, näringsliv och kommuner, för att helt enkelt skapa en bra miljö i Sverige, sa Weine Wiquist vid Avfall Sverige.

Nu hoppas energiminister Ibrahim Baylan att regeringens åtgärder ska göra att svensk biogas går att sälja igen.

– Sverige skiljer ju ut sig genom att vi har ett konsumtionsstöd, medan många andra länder inklusive Danmark har ett produktionsstöd, och det är väl det som har ställt till det. Det där ska vi nu rätta till, och det är klart att det finns många olika metoder, men en skulle ju kunna vara att vi har även i Sverige ett produktionsstöd, och då försvinner ju hela den konkurrensfördelen för den danska biogasen, säger Ibrahim Baylan.

Du säger att det kan ta ett par år innan förändringen är genomförd och den godkänts av EU. Håller de svenska biogasproducenterna ut så länge?

– I vårbudgeten ingår ett stöd på kort sikt, men nu tar vi oss an den här frågan också på lite längre sikt, och jag hoppas och tror att de svenska biogasproducenterna, som har krävt detta, blir nöjda, säger energiminister Ibrahim Baylan.