Trumps jurister: Han får avbryta justitiedepartementets utredningar

2:03 min

Ett hemligt brev som läckt ut visar att USA:s presidents jurister tycker att Donald Trumps makt är så stor att han kan benåda sig själv.

USA:s president Donald Trump kan inte ha gjort sig skyldig till något brott när han sparkade tidigare FBI-chefen James Comey - eftersom presidentens makt är så omfattande att han kan kan avskeda åklagare.

Han kan dessutom ha möjlighet att benåda sig själv. Det skriver Donald Trumps jurister i ett hemligt brev till den särskilde åklagaren Robert Mueller som nu läckt ut.

Den särskilde åklagaren i Rysslandsutredningen har till uppgift att utreda om det förekommit otillbörligt samarbete mellan Trumpkampanjen och Ryssland.

En av de saker han också utreder är om Donald Trump på något vis försökt hindra rättvisans gång, exempelvis när han sparkade den tidigare FBI-chefen.

I ett tjugosidigt brev som tidningen New York Times tagit del av argumenterar Trumps advokater dock för att det är en hypotetisk fråga eftersom presidentens makt är så vid att det står honom fritt att göra så - han har också rätt att avbryta utredningar som leds av justitiedepartementet.

En annan fråga som mycket kretsat kring under våren är huruvida president Trump ska låta sig intervjuas av den särskilde åklagaren.

Advokaterna menar enligt brevet att detta är helt onödigt eftersom Trump alltså ändå inte kan ha begått något brott. Flera jurister har avfärdat den här tolkningen att presidenten skulle ha så stor makt.

Ännu mer kontroversiell är advokaternas antydan att presidenten skulle kunna benåda sig själv. Enligt Donald Trumps advokat Rudy Giuliani är det inget som Trump överväger men han tror att en juridisk prövning förmodligen skulle ge presidenten rätt att benåda sig själv.

– Det är nog så man får tolka lagen, gillar man inte det får man ändra konstitutionen, säger Giuliani till tv-kanalen ABC.