Merkel vill ha europeisk migrationsmyndighet

2:22 min

En övergripande europeisk migrationsmyndighet och utökat samarbete inom valutaunionen. Det är några konkreta områden som Angela Merkel går in på i en tidningsintervju där hon för första gången ger ett utförligt svar på Frankrikes president Macrons förslag för en nystart för EU.

Sedan Macron i sitt uppmärksammade tal på Sorbonneuniversitet i oktober förra året sträckte ut en hand till sin viktigaste partner, Angela Merkel, har det varit relativt tyst från Berlin. Merkel var visserligen insnärjd i en lång och komplicerad regeringsbildning. Men kritiska röster har allt tydligare efterlyst en reaktion från förbundskanslern.

I helgen gav hon så en ovanligt utförlig intervju i Frankfurter Allgemeines söndagstidning där hon, liksom Macron, utgår från de stora förändringarna i världsordningen, att Europa behöver stå mer på egna ben och inte förlita sig på USA för skydd och nära samarbete i samma utsträckning som hittills.

Merkel är positiv till Macrons förslag att skapa en europeisk militär insatsstyrka, som ska kunna agera oberoende av Nato. Men hon håller fast vid den i Tyskland grundläggande principen att beslut om tyskt deltagande måste godkännas av förbundsdagen.

Merkel vill också verka för att utjämna de stora skillnaderna mellan euro-länderna. Hon kan föreställa sig en investeringsfond där svagare länder ska kunna få stöd för strukturreformer och för att främja forskning och innovation. Men det är oklart om detta ska vara en del av EU-budgeten.

Aktuell är också en slags europeisk valutafond där länder med ekonomiska problem kan få hjälp med kortfristiga lån. Hur den skulle kunna fungera i praktiken råder det delade meningar om i Berlin och Paris. I Tyskland är reaktionerna reflexmässigt negativa mot allt som antyder att tyskarna riskerar att få betala andras skulder.

Asyl och migration är också ett stort tema där Merkel och Macron är överens om att utöka bevakningen av EU:s yttre gränser och att verka för en enhetlig asylpolitik inom EU som ska mynna ut i en gemensam europeisk migrationsmyndighet.

Vad gäller Italien tonade den tyska förbundskanslern ned de oroliga reaktionerna på den nya EU-skeptiska regeringen i Rom. Hon säger att hon föredrar att samtala om sakfrågor istället för att spekulera om italienarnas möjliga avsikter.