Polisutbildningen drabbas av avhopp – 100 stolar kan stå tomma

2:28 min

Polisen har svårt att rekrytera ny personal. Samtidigt drabbas polisutbildningen av många avhopp. I höst kan 100 av 800 stolar stå tomma.

– Vi ser att det är ett stort frånfall, säger Anna Orhall, ansvarig för polisens utbildningar.

Polisstyrkan ska växa kraftigt och på bara några år har antalet utbildningsplatser ökat från 300 per termin till 800.

Rekordmånga söker till utbildningen. Men polisen har ändå stora svårigheter med att fylla platserna.

Till höstens utbildning har bara 791 sökande tagit sig igenom hela antagningsprocessen.

Och polisutbildningen är en utbildning som drabbas av många avhopp.

De tre senaste åren har i snitt 11 procent av de antagna eleverna hoppat av när utbildningen väl kommit igång.

– Det är ett nytt fenomen som har uppstått de senaste åren. Vi ser att det är ett stort frånfall, säger Anna Orhall, enhetschef vid polisens HR-avdelning och ansvarig för polisens utbildningar.

11 procents avhopp skulle betyda runt 100 tomma platser på utbildningen som startar i augusti.

Några reserver som kan fylla platserna finns inte – samtliga sökande som klarat alla tester har redan blivit antagna.

Polisens utbildningsansvariga Anna Orhall säger att myndigheten jobbar för att det inte ska stå en stor mängd stolar tomma även i höst:

– Det ska vi försöka motverka på alla sätt. Några av de saker vi gör är att vi kommer att ringa upp alla de 791 personer som fått en plats till höstens utbildning. De kommer att bli uppringda av personal i den polisregion där de har fått sin placering.

– Dessutom skickar vi ut ett brev från rikspolischefen. Vi hoppas det ska kännas bra för den antagna, att de får uppmärksamhet för hur viktiga de är, säger Anna Orhall.

Ett telefonsamtal och ett brev - räcker det för att få 100 platser fyllda?

– Vi har en del erfarenheter från andra myndigheter, bland andra Försvarsmakten, som jobbat mycket med motiverande insatser. Där har man sett att man har fått upp antalet som kommer till testerna med att gör den typen av insatser.

– Det är ju så i samhället i dag att många konkurrerar om de unga människorna, både på arbetsmarknaden och när det gäller andra utbildningar. Så det gäller att vi framstår som en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Där krävs en del motivation, säger Anna Orhall.