Nyfödda vårdas olika

1:09 min

Det saknas tydliga rekommendationer för vilken vård som ska ges till nyfödda barn visar en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Att tydliga rekommendationer saknas kan leda till att nyfödda behandlas olika beroende på var i landet de föds. 

– Det kan till exempel vara att använda blodtryckshöjande mediciner. Vi ser en variation i landet och det finns inte tillräckligt stöd för den behandlingen fullt ut, säger samordnare Eva Estling.

Ungefär 10 000 nyfödda barn behöver varje år vård på en neonatalvårdsavdelning. Det kan vara för andningssvårigheter, infektioner eller när de fötts för tidigt.

Under våren har SKL undersökt vilka förbättringsområden som finns och kommit fram till tre centrala.

Det första är kunskapsunderlaget. I dag saknas tydliga rekommendationer, vilket lett till lokala behandlingstraditioner på vissa platser. Detta innebär att var barnet föds kan avgöra vilken behandling barnet får.

Ett annat förbättringsområde är mer familjecentrerad vård. Att familjen exempelvis ges möjlighet att bo kvar på avdelningen om det nyfödda barnet behöver vård. 

Det tredje området som uppmärksammas är personalbristen.

– Det finns inte tillräckligt med specialistutbildade med erfarenhet inom neonatalvård. Det ställer högre krav på befintlig och mer erfaren personal, säger Eva Estling.