Inget skadestånd till Sture Bergwall

0:53 min

Sture Bergwall, tidigare känd som Thomas Quick, är besviken över beskedet att han inte får skadestånd för de 13 år han satt inlåst på den rättspsykiatriska kliniken i Säter.

Sture Bergwall satt frihetsberövad under 23 år, från 1991 till 2014. Under tiden på Rättspsykiatriska kliniken i Säter dömdes han för åtta mord som han erkänt under behandlingen, men sedan frikändes från.  Idag meddelade Justitiekansler Anna Skarhed att Bergwall får avslag på de 15 miljoner kronor som han begärt i skadestånd.

– Enligt den bedömning som vi har gjort efter att ha gått igenom allt material är att Sture Bergwall var frihetsberövad redan innan han dömdes för de åtta morden som han sedan fick resning ifrån. Det betyder att han skulle ha varit frihetsberövad även om de domarna inte hade kommit, säger Anna Skarhed.

För att han ska få ersättning behöver det finnas ett orsakssamband mellan frihetsberövandet och morddomarna som han så småningsom har friats från, förklarar Justitiekanslern.

Men Sture Bergwalls advokat Angelica Rigborn är kritisk mot Justitiekanslerns beslut.

– Vid en första anblick delar jag inte JK:s bedömning och vi kommer behöva se igenom beslutet mer noggrant för att se hur vi ska gå vidare med ärendet, säger hon.

Angelica Rigborn har varit i kontakt med sin klient under dagen och säger allt tyder på att de ska driva ärendet vidare.

– Jag har varit i kontakt med Sture och han är förstås besviken över beslutet. Om vi finner skäl för det kommer vi lämna in en stämningsansökan mot staten. Och i dagsläget är det mycket som talar för det.

Sture Bergwall, tidigare känd som Thomas Quick och Sätermannen, dömdes 1991 till rättspsykiatrisk vård för grova våldsbrott, rån och försök till dråp.

Under behandlingen erkände han sedan ett antal mord och fälldes för åtta av dem. 2008 framkom det i en intrevju att han inte hade genomfört morden och fem år senare frikändes han från samtliga, vilket väckte en omfattande debatt om den svenska rättsäkerheten och förhörsmetoder.

Sture Bergwall har därefter ansökt om skadestånd för den tid han suttit frihetsberövad.