Nu införs bonus och malus för nya bilar

2:02 min

Den första juli införs det nya systemet som heter bonus malus vid köp av nya bilar. Det innebär att en bil som släpper ut lite koldioxid får en bonus och att en som släpper ut mycket i stället får en förhöjd fordonsskatt.

– Det här ger en ryckighet i bilmarknaden, där en stor del av årets malusbilar har sålts redan före halvårsskiftet och att mer av bonusbilarna säljs det andra halvåret. På sikt är det bra att man styr över mot renare fordon. Men det finns en hel del utmaningar i systemet också, säger branschorganisationens Bil Swedens vd Mattias Bergman.

Det nya systemet gäller vid köp av nya bilar, men också för lätta lastbilar och lätta bussar.

Mattias Bergman menar att en av utmaningarna är att det inte finns några bra alternativ för de lätta kommersiella fordonen.

– Det innebär att man kommer hålla kvar vid sina äldre bilar, vilket inte är bra eftersom nyare fordon är renare och säkrare, säger han till Ekot.

Det är på söndag som bonus malus införs.

– Om du köper en ny bil efter första juli och du köper en med låga koldioxidutsläpp så kan du få en bonus och köper du en bil med höga koldioxidutsläpp får du en förhöjd fordonsskatt de tre första åren, säger Jenny Gustavsson Rylander som jobbar på Transportstyrelsen.

Bonusen är på upp till 60 000 kronor. Medan Malus alltså innebär att bilen får en höjd fordonsskatt de första tre åren och det kan handla om flera tusen kronor. Det finns heller ingen maxtak, enligt Transportstyrelsen.

Men att räkna ut hur mycket det blir är inte alltid så enkelt, menar Jenny Gustavsson Rylander, och därför har Transportstyrelsen lanserat en beräkningshjälp på sin hemsida.

– I och med att det är ett komplext regelverk, så vill vi underlätta för de som vill köpa en ny bil att beräkna om man får bonus eller malus och hur mycket, säger hon.

Mats-Ola Larsson, på forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet, tycker att det nya systemet är bra.

– Det styr både mot att köpare ska få lättare att välja miljöanpassade bilar, som laddbara bilar och biogasbilar, men också att det ska bli lite kostsammare att välja de törstiga varianterna, säger han.