Åldersgräns införs på högskoleprovet

1:43 min

Regeringen har beslutat att stoppa de allra yngsta från att göra högskoleprovet. Först det år man fyller 18 år ska man kunna skriva provet. För de flesta innebär det att första chansen att göra högskoleprovet blir andra terminen i årskurs 2 på gymnasiet.

– Ja, vi ser ju att det finns många som skriver högskoleprovet väldigt, väldigt tidigt, och vi vill att högskoleprovet ska vara en tydlig andra chans för att förbättra sin urvalskonkurrenskraft, till de här populära utbildningarna, säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.

– Men först och främst vill vi att man fokuserar på sitt gymnasiebetyg och på att få så bra resultat som möjligt där, säger Helene Hellmark Knutsson.

Förra året föreslog en statlig utredning en nedre åldersgräns på 19 år för att få genomföra högskoleprovet, med argumentet att studierna i gymnasieskolan ska prioriteras så länge man är elev där.

Regeringen har också fastnat för en åldersgräns, men sätter den alltså lägre. Det år man fyller 18 år blir första gången man får skriva provet.

Det betyder att för de allra flesta blir första möjligheten på våren i årskurs 2 i gymnasiet. Helene Hellmark Knutsson tycker att 19 år är för sent.

– För då skulle man bara hinna skriva det här en gång innan man söker in till högskolan för normalfallet. Med att lägga oss på 18 år, då har man en möjlighet i normalfallet att skriva det tre gånger och med det också kanske förbättra sitt resultat, säger Helene Hellmark Knutsson.

I våras var det var det knappt 9 000 personer som var under 18 år som skrev högskoleprovet. Det motsvarar drygt 13 procent av samtliga deltagare.

Regeringen vill dock inte ha någon maxgräns för hur många gånger en person ska få skriva provet. Den statliga utredningen föreslog en begränsning, som mest tre prov på tre år, med motivet att många fastnar i en jakt på bättre resultat istället för att söka till högskolan.

Men regeringen vill inte sätta upp ett sådant regelverk.

– Nej, vi tycker inte att det behövs den typen av begränsning, säger högskoleministern.

Giltighetstiden för högskoleprovet kommer fortsatt att vara 5 år. De nya reglerna med en nedre åldersgräns kommer att införas 2022.