Bönder får troligen pengar av regeringen – inte av EU

0:40 min

EU:s krisfond kommer troligen inte att användas till svenska bönder som drabbats av torkan. Däremot kan bönderna få pengar av regeringen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffade idag EU:s kommissionär med ansvar för jordbruksfrågor, Phil Hogan, i Bryssel.

Samtalet handlade om möjligheterna att stödja de svenska bönderna som har drabbats av det torra och varma vädret.

– Vi fick väldigt positiva signaler från kommissionen om att de är beredda att ge undantag så att vi kan gå in med nationella medel och minimera de förluster som jordbruket drabbats av på grund av torkan, säger Sven-Erik Bucht.

Eftersom EU har en gemensam jordbrukspolitik måste Sverige få godkännande av EU för att kunna ge stöd till landets bönder. Beskeden från EU-kommissionär Phil Hogan var att Sverige troligen kommer att få ge extra förskott på sina jordbruksstöd och även kunna skjuta till extra krispengar till de drabbade bönderna.

Däremot tror EU-kommissionären inte att Sverige kommer att få något stöd från EU:s krisfond.

– När det gäller den var han mer tveksam, utifrån flera aspekter. EU:s budget är väldigt ansträngd och den blir ännu mer ansträngd i och med Brexit, säger Sven-Erik Bucht.