Säpo granskar alla som söker uppehållstillstånd

1:51 min

I ett år har Migrationsverket skickat vissa uppgifter till Säkerhetspolisen om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige för att hitta personer som kan utgöra säkerhetshot.

Hittills har säkerhetspolisen i kontrollerna hittat 200 personer som de velat utreda vidare.

– Vi har fått 200 träffar som är sådana att Säkerhetspolisen går vidare med dem enbart utifrån den här dragningen, säger Oskar Ekblad som är sektionschef för informationsanalys på Migrationsverket.

Sedan i juli förra året skickar Migrationsverket automatiskt vissa uppgifter om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige till Säkerhetspolisen för en kontroll.

Det är till exempel namn, medborgarskap och födelsedatum, och tanken är att man med detta arbete tidigare ska hitta fler personer som kan utgöra ett säkerhetshot mot Sverige.

Till och med slutet av maj i år hade Säkerhetspolisen fått uppgifter i 190 000 ärenden. Och sedan i juli har de automatiska kontrollerna lett till att Säkerhetspolisen i 200 fall sagt att man vill titta närmare på ärendet.

– Fokus just nu, och framför allt med de sökandegrupper vi har, det är kontraterror-arbetet, så det rör sig om människor som på olika sätt har manifesterat eller misstänks manifestera något hot om politiskt våld.

Från början av förra året har Migrationsverket totalt skickat runt 1500 ärenden till Säkerhetspolisen för en noggrannare utredning, och merparten av dem är sådana som Migrationsverket upptäcker senare i sina egna utredningar. Där frågar man till exempel människor om de gjort militärtjänst eller om de varit politiskt aktiva.

Men de automatiska kontrollerna är ett viktigt komplement, till exempel för att det gör att man kan upptäcka vissa personer i ett tidigare skede.

– Jag tror det största värdet är pålitligheten, ett system som skall leverera en kontroll tidigt i systemet och att vi därmed omgärdar den djuplodande analysen som vi gör i samband med att vi utreder människor med ett extra lager, ett lager där vi vet att alla kontrolleras definitivt innan man får ett beslut, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.