Borrbranschen går för högtryck

1:58 min

Grundvattennivåerna är rekordlåga på flera håll. Många tvingas borra ny brunn och brunnsborrningsföretagen går för högtryck.

Årets ihärdiga torka påverkar främst grävda brunnar, men grundvattentillgången är låg i stora delar av landet och även borrade brunnar sinar.

– Jag märker att många av mina kollegor runt om i landet har väldigt, väldigt mycket vattenborrning. Många är svåra att få tag på. Det är få som har semester denna sommar, utan de flesta är igång, säger Göran Persson, brunnsborrare och ordförande för branschorganisationen Avanti.

Även om brunnsborrarna har fullt upp med att borra efter vatten tror Göran Persson att efterfrågan kommer att stegra om några månader.

– Jag tror inte vi har sett följdverkningen ännu av den här torkan. Normalt sett brukar det vara i september-oktober som man har lägst grundvatten.

– Jag tror att kulmen kommer att nås först framåt höst. Men redan nu märker man av att det är vissa ställen som är väldigt akuta. Det har blivit längre leveranstider än vad som är positivt för branschen, säger Göran Persson.

Torkan har blivit en ögonöppnare för många, menar Göran Persson.

– Tyvärr så tar vi vattnet för givet. Det enda positiva med det som händer nu är att folk blir medvetna om var deras vatten kommer ifrån.

Jan Åsbjörnsson är bonde utanför skånska Hörby. Hans två brunnar har sinat, grisarna måste ha vatten för att klara hettan och Göran Perssons borrningsföretag har fått rycka ut akut till hans gård.

– Nu är de här och uppfyller min dröm om att få friskt vatten från bergrummet, säger Jan Åsbjörnsson.