Svenska hotellpriser kan bli lägre efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen

2:43 min

Idag kom en dom som kan komma att ge lägre hotellpriser i Sverige framöver. Domen slår fast att ett onlinebokningsföretag inte kan ställa krav på att hotellen har sina lägsta priser hos just dem. Det här strider mot förbudet om konkurrensbegränsande avtal, enligt patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen anser att onlinebokningsföretagens klausuler begränsar konkurrensen på hotellmarknaden och därför måste de tas bort.

– Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till att Booking.coms avtalsvillkor om att hotell inte får sätta ett lägre pris, för ett hotellrum, på sin egna webbplats än de har på Booking.coms webbplats strider mot förbudet om konkurrensbegränsande avtal, säger Ulrika Persson rådman på domstolen.

Innebär detta att enskilda hotell nu får sälja ett hotellrum för ett lägre pris än det pris som erbjuds på onlinebokningsföretaget Booking.com?

– Domen säger att de här villkoren måste nu bort från onlinebokningsföretagets avtal med hotellen. Därefter är det upp till enskilda hotell att sätta sina priser. Men det är korrekt att hotellen inte lägre är förhindrade att sätta ett lägre pris på sina rum på sina egna webbplatser, vilket de har varit förhindrade att göra tidigare, säger Ulrika Persson rådman på domstolen.
 
Booking.com har en marknadsandel på cirka 60 procent av onlinebokningstjänster för hotell i Sverige. De har idag i sina avtal med hotellen en klausul som förbinder hotellen att sätta ett lägre pris på ett rum oavsett tillgång på rum och också oavsett hotellets kostnader för att tillhandahålla rummet.

Konkurrenten Expedia som har en marknadsandel på cirka 30 procent i Sverige. De tillämpar motsvarande avtalskrav på de hotell som har anslutit sig till dem.

Majoriteten av de svenska hotellen, vilket är drygt 90 procent, är anslutna till de här företagens bokningstjänster.
 
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita har valt att driva den rättsliga processen mot booking.com eftersom de är ett av de största företagen. Men organisationen förväntar sig att också andra onlinebokningsföretag nu följer det beslutet som träder i kraft om tre månader, säger Jonas Siljhammar, vd för Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
 
– Dagens dom visar tydligt att det strider mot konkurrenslagen att onlinebokningsföretag förbjuder hotell att erbjuda ett lägre pris på sina egna hemsidor. Jag förutsätter alla företag följer domen från patent- och marknadsdomstolen.
 
Domen förbjuder nu också onlinebokningsföretaget att straffa hotell som sänker sina priser. Idag kan en prissänkning på ett hotellrum komma att kosta ett enskilt hotell en extra avgift eller en högre provision till onlinebokningsföretaget om de säljer ett rum för ett lägre pris än vad onlinebokningsföretaget säljer det på sin hemsida.

Dagens dom kommer framförallt att gynna konsumenterna säger Jonas Siljhammar, på Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
 
– De stora vinnarna är konsumenterna som kommer att få se en ökad konkurrens. Det kommer att ge både bättre hotellpriser och villkor för hotellgästerna och det är oerhört positivt, säger Jonas Siljhammar, vd för Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.