Anmälda vapenbrott fortsätter öka

1:33 min

Antalet anmälda vapenbrott fortsätter att öka under första halvan av 2018 visar Brå:s anmälningsstatistik.

Under de senaste fem åren har antalet anmälningar ökat med över 40 procent. 

– Polisen har fokuserat på just vapenbrott. Dels med tanke på det som händer i samhället med mycket skjutningar i kriminella miljöer och dels att straffskärpningen som kommit till gör att vi i större utsträckning fokuserar på att jaga vapen, säger kriminalinspektör Johan Gustafsson på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

De skärpta straffen för vapenbrott infördes 1 januari i år och minimistraffet för grovt vapenbrott höjdes till två år, vilket innebär att straffvärdet i sig räcker som skäl för häktning.

Det har lett till att polisen har valt att lägga extra resurser på vapenbrotten. Under första halvan av 2013 gjordes drygt 6 000 anmälningar om vapenbrott, samma period 2018 är anmälningarna nästan 8 500, en ökning med drygt 40 procent.

En stor del av vapnen kommer från Balkan men det kommer även vapendelar via post från USA. En typ av vapen som ökat markant är så kallade start- och gasvapen som inte är skarpa vapen från början men lätt kan modifieras berättar Johan Gustafsson, kriminalinspektör på polisen nationella operativa avdelning.

– De kan köpas lagligt i flera europeiska länder. De smugglas in och konverteras till skarpa vapen. Det har varit en markant ökning i antalet beslag av sådana vapen och anledningen till det är att de oftast är billigare att köpa in.

Det finns flera kriterier för att ett vapenbrott ska rubriceras som grovt. Bär du ett vapen i offentlig miljö rubriceras det generellt som grovt, även om du förvarar vapnet öppet så att exempelvis barn kan komma åt det.

Däremot finns det mer svårtolkade begrepp i den nya lagen. Exempelvis kriteriet om att vapnet hanterats i en kriminell miljö.

– Några av de här kan vara svårare att tolka. Polisen ska veta vilka omständigheter vi ska titta på och föra fram i utredningarna. Vad betyder exempelvis ”kriminell miljö”? undrar Johan Gustafsson vid Noa.

– Är det ett kriminellt sammanhang vilket vi jobbar med att det är, eller är det en plats eller ett utrymme, säger han.

Polisens tolkning i dag är att ett kriminellt sammanhang exempelvis handlar om att du förutom vapen bär skyddsväst, hanterar narkotika eller tidigare är dömd. Just nu jobbar en utredning med att förtydliga en del av begreppen vilket är viktigt säger Johan Gustafsson.

– Omständigheter som behöver förtydligas så att det ska bli en bättre förutsebarhet och en likriktad tillämpning.