Bränderna visar på brister i lantgårdars djurskydd

2:38 min

Under skogsbränderna nyligen märktes att moderna gårdar med många mjölkkor har svårt att skydda djuren, då gårdarna saknar evakueringsplaner.

 Skogsbränderna hotade flera stora gårdar med djur. I något fall skulle 100 lastbilar krävas för att flytta alla kor i säkerhet. Lantbrukarna måste också hitta en plats där korna kan mjölkas.

– Såvitt jag vet har väldigt få gårdar, eller kanske ingen, en evakueringsplan, säger Thomas Svensson som är biträdande chef för Jordbruksverkets krisledningsenhet

Lantbruken har blivit färre, med allt större djurbesättningar utan att alla risker har vägts in, enligt Thomas Svensson.

Lantbrukaren Mikael Jonasson i Härjedalen tvingades flytta sina 60 kor från betet när lågorna närmade sig.

– Först ska man leta upp allihopa, sen ska man gå med dem, i vårt fall strax under en mil innan vi var hemma. Under tiden ringer Räddningstjänsten och säger att nu är det bråttom, men kossorna skiter totalt i det, de äter på sidorna av vägen, oavsett om man manar på dem, säger Mikael Jonasson. 

Mikael Jonasson hann flytta sina kor, men händelsen var en väckarklocka:

– Med facit i hand så vet vi till nästa gång om det händer - vi har stenkoll på vad vi ska ta oss till. Men Sverige är stort och jag förstår att man inte har koll på andra ställen, säger Mikael Jonasson, som är beredd dela med sig av erfarenheterna till andra lantbrukare.

Inte bara bränder utgör risker för gårdarna. Om dricksvattnet sinar i torkan eller förstörs vid en översvämning, så blir det svåra följder i en ladugård med hundratals mjölkkor. Varje ko dricker uppåt 200 liter om dagen.

Höns och grisar är starkt beroende av fungerande ventilation.

Thomas Svensson på Jordbruksverket säger att lantbruket måste bli bättre på att planera för kommande extremväder:

– Skulle vi se ett scenario i framtiden där risken för skogsbränder, stormar eller stora översvämningar skulle bli mer vanligt förekommande, så tror jag det vore klokt för djurägare ta fram en plan för eventuell evakuering, säger Thomas Svensson.