Anmälningarna om misstänkta oegentligheter vid valet ökar

2:22 min

Valprövningsnämnden har fått in nära 900 överklaganden av årets val - jämfört med ett hundratal 2014. Men många av anmälningarna är kopior av upprop på internet.

Cecilia Persson som är kanslichef på Valprövningsnämnden kallar situationen exceptionell.

– Ja, jag kan inte rubricera det på annat sätt när vi sitter här med snart 900 överklaganden. Jag har ingen annan etikett på det, säger Cecilia Persson. 

Av de överklaganden som hittills kommit in till Valprövningsnämnden är flera hundra identiska kopior av ett upprop på internet.
Där hävdas att valfusk på olika nivåer gjorde att Sverigedemokraterna fick färre mandat än de annars skulle ha fått.

Uppropet har inte bara skickats till Valprövningsnämnden utan också till OSSE:s valobservatörer, till kungliga slottet och till två av bröderna Wallenberg.

Men Cecilia Persson på Valprövningsnämnden berättar att den stora ökningen av anmälningar av årets val inte bara består av massupprop utan att även de individuella anmälningarna har blivit fler.

I dem beskrivs ofta en specifik situation i en vallokal.

– Och sen kan man säga något i stil med att "jag är missnöjd med hur valsedlarna var upplagda mitt framför valarbetarna och att andra kunde se när jag tog mina valsedlar". De menar att det är en form av valpåverkan, säger Cecilia Persson.

Andra vanliga överklaganden handlar om försvunna valsedlar eller att personer ska ha nekats att rösta för att de redan varit förprickade i röstlängden.

Sista dagen att överklaga årets val är den 30 september. Först när alla anmälningar är utredda går det att säga om det förekom fler oegentligheter i år, eller om det bara var fler som valde att anmäla.

I valet 2014 ledde en överklagan om felaktig rösträkning till att Valprövningsnämnden beslutade om omval till Båstads kommunfullmäktige.

Statsvetaren Jan Teorell som forskat om valfusk säger att omval skulle kunna bli aktuellt även i år.

– Ett resultat av ett sånt här valöverklagande skulle kunna vara att något av även riksdagsvalen får tas om och det skulle kunna innebära att den extremt jämna mandatfördelningen mellan blocken förändras. Det är inte sannolikt men det är möjligt, säger Jan Teorell.