"EU ska inte kunna ingripa mot ett lands vilja"

2:23 min

I dag möts EU:s inrikesministrar för att diskutera en förstärkning av EU:s gemensamma gränsskydd.

Den svenska regeringen är positiv, men EU ska inte kunna ingripa i ett land mot dess vilja, säger inrikesminister Morgan Johansson.

– Jag vill inte ha en utveckling där man tvingar på medlemsstater personal som de inte vill ha, det blir fel. Det måste vara det enskilda medlemslandet som man samråder med, man ska inte kunna tvinga på medlemsländer åtgärder, säger inrikesminister Morgan Johansson.

I september lade EU-kommissionen fram förslag om ett kraftigt förstärkt mandat för EU:s gräns- och kustbevakningsmyndighet Frontex. Redan om två år ska Frontex ha en gränsstyrka på 10 000 man som ska arbeta på samma villkor och med samma befogenheter som nationell polis. De ska till exempel kontrollera pass, neka in- och utresa till EU och omhänderta migranter som tar sig illegalt till Europa.

Det här blir första gången som EU-anställda poliser patrullerar i fält med rätt att använda tvångsmedel. Men de ska följa värdlandets lagar och regler och de ska stå under den nationella polisledningens befäl.
Men i undantagsfall – om det råder stora brister i ett lands gränskontroll – så EU ska få rätt att ingripa även utan landets medgivande. 

Trots att många EU-länder kräver skärpt gränsskydd i EU så har förslaget mötts av hård kritik, inte minst från länderna i Central- och Östeuropa som inte vill släppa ifrån sig makt till EU över sitt territorium. 

Enligt inrikesminister Morgan Johansson blir det inte aktuellt med utländska gränspoliser i Sverige. Vi klarar vårt gränsskydd på egen hand, säger han.

– Vi ökar ju antalet poliser nu väldigt kraftigt under de kommande åren, så jag ser inget sånt behov.

Enligt förslaget ska Sverige år 2020 bidra med 96 gränspoliser till EU, ett ganska stort antal med tanke på att Sverige i dag bara har 1100 gränspoliser. Men Morgan Johansson ser inga som helst problem med det. 

– Det är ingen uppgift som vi inte skulle komma att klara av om det skulle bli så, säger han.