Utskott i EU-parlamentet vill se humanitära visum

1:57 min

Ge människor utanför EU lagliga vägar att komma till Europa och söka asyl här, det föreslår ett utskott i EU-parlamentet. Frågan har tidigare prövats av EU-domstolen.

Humanitära visum eller asylvisum så att människor inte tar sig på olagliga vägar och i båtar över Medelhavet för att sätta sig i säkerhet är vad Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter driver på.

39 röstade för och 10 emot att tillåta människor att söka upp ambassader utanför EU, säkerhetsprövas och därefter kanske få visum att resa in i Europa och på plats söka asyl.

För ett och halvt år sedan slog EU-domstolen fast i en vägledande dom att denna form av visum skulle strida mot EU:s gällande viseringsregler, som talar om max 90 dagars visum. Fallet som prövades gällde en syrisk familj som sökte visum till Belgien för att sedan kunna söka asyl. EU-domstolen sa nej, kommissionen och många medlemsländer var också negativa, men parlamentsutskottet ger inte upp.

Diskussionen om att hitta lagliga vägar till Europa förblir intensiv, i synnerhet som andelen migranter som dör på Medelhavet har ökat kraftigt under sommaren. Flera EU-länder har stängt sina hamnar för att landsätta räddade flyktingar och migranter och frivilliga båtar är utestängda från räddningsoperationerna.

Kritikerna till dessa humanitära visum tror inte att de skulle leda till färre migranter som kommer olagligt - de som inte får visum kommer att fortsätta att komma i båtar, tror kritikerna.

Utskottets maning att ta upp frågan igen ska behandlas i hela parlamentet i november och om det röstas igenom går det vidare till EU-kommissionen.