Skolbolag hade avtal om islamsk lag

2:41 min

Omdiskuterade och kritiserade Vetenskapsskolan i Göteborg hade ett tidigare ägaravtal som påstås föreskriva att islamsk lag gäller i verksamheten.

Friskolan Vetenskapsskolan i Göteborg, har återkommande fått kritik, bland annat för att skolans undervisning och verksamhet haft religiösa inslag, trots att den ska vara icke-konfessionell (icke-religiös). Skolans ägare har tidigare förnekat att man driver en religiös friskola.

Nu kan P1:s Kaliber avslöja att skolan tidigare haft ett ägaravtal som påstås föreskriva att islamsk lag gäller i verksamheten.

Forskningschef Magnus Ranstorp, expert på våldsbejakande extremism vid Försvarshögskolan, tycker uppgifterna är allvarliga.
 
– Nej, jag kände inte till det här avtalet, men det stärker ju bara caset mot skolan. Att det strider mot skollagen och läroplanen och den värdegrund vi har i det svenska samhället, säger Magnus Ranstorp.
 
Vetenskapsskolan i Göteborg har vuxit de senaste åren och har idag runt 400 elever från förskoleklass till årskurs 9. Förra året omsatte den skattefinansierade skolan nästan 40 miljoner kronor.

Enligt en studie från Försvarshögskolan som kom i somras, har skolan genom bland annat ägaren och huvudmannen Abdel-Nasser El-Nadi, starka kopplingar till den salafistiska miljön i Sverige, bland annat genom att huvudmannen är en aktiv föreläsare.

Skolinspektionen har återkommande kritiserat skolan. Tidigare i år fick man kritik som bland annat gällde bristande sexualundervisning och att eleverna under ett särskilt pass fått lära sig att tjejer skulle ha slöja och inte vara offentliga. Och i somras krävde skolinspektionen att bön på lektionstid i en förskoleklass skulle upphöra. 
 
Och Kaliber kan nu avslöja uppgifter i ett gammalt aktieägaravtal som säger att bara personer med rätt egenskaper enligt islamsk lag får äga aktier i bolaget och att ledningen av arbetet ska etableras enligt "den islamska rättens grunder".

I en domstolsinlaga från 2015, har en tidigare ägare skrivit ,att det här betyder att den islamska traditionen skulle ha företräde när det gällde den värdegrund som skolan arbetade efter som till exempel frågor om att bära slöja och att inte flickor och pojkar skulle bada ihop. Forskningschef Magnus Ranstorp igen:

- Det här ska inte få förekomma, men det är ju jätte intressant att det här framkommer i den här kontexten.
 
En av skolans rektorer, Sven-Erik Berg, säger att kritiken från skolinspektionen är åtgärdad och att avtalet inte påverkat skolans verksamhet.

– Nej, absolut inte. Jag jobbar på en icke-konfessionell skola. Skolan vilar på läroplanen och skollagen rakt av, inget annat.
  
Skolans ägare och huvudman Abel-Nasser El-Nadi säger till Kaliber att ägaravtalet och det som nämns om islamsk lag aldrig har gällt hur undervisningen ska bedrivas, utan att det bara handlat om hur bolaget som äger skolan skulle skötas vid till exempel tvister mellan ägarna. Och att det är en av de före detta ägarna som vill smutskasta skolan. El-Nadi säger också att avtalet inte längre gäller eftersom han numera är ensam ägare. 

Hör mer om det här i Kaliber, som sänds i P1 kl 10.03 och finns i appen.