Löfven: Ett samarbete kommer kräva ödmjukhet

2:28 min

Talmannen Andreas Norlén ger nu Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven uppdraget att sondera möjligheten att bilda en regering. Talmannen uppmanar samtidigt partierna att låsa upp sina positioner.

- Jag har idag beslutat att ge Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, säger talman Andreas Norlén under pressträffen.

Statsminister Stefan Löfven får har nu två veckor på sig att försöka få ihop en regering. Han säger att det enda kravet han ställt på Löfven är att det ska vara en regering som tolereras av riksdagen.

– Alltså inte få 175 eller fler nejröster emot sig, förklarar Andreas Norlén.

Vidare säger talmannen att det krävs att fler partier förändrar sina positioner om Sverige ska få en ny regering.

– Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Skulle vi haft en omröstning i dag skulle ingen statsminister kunna väljas därför att partierna blockerar varandras favoritförslag, säger han.

Andreas Norlén säger också att han inte kommer låta sig stressas trots att det nu gått mer än en månad sedan valet. Processen får ta den tid som behövs men den ska inte dra ut i onödan, menar han. 

Löfven tar över sonderingen

Stefan Löfven sade tidigare under dagen att han tänker ägna sin tid till att få till stånd antingen en blocköverskridande koalitionsregering eller en S-ledd regering som samarbetar blocköverskridande i riksdagen.

Löfven pekade inte ut några partier, men Centern och Liberalerna ligger närmast till hands.

- Vi ska söka efter lösningar där alla parter kan vinna på ett samarbete. Vi socialdemokrater är fullt medvetna om att tiden då vi hade egen majoritet för länge sedan är förbi, sade S-ledaren.

Löfven uppgav att S är berett att kompromissa i flera olika frågor och tog själv upp arbetsrätten.

Framför allt Centern vill se förändringar i arbetsrätten för att skapa mer flexibilitet för företagen och för att företagen ska våga anställa fler.

"Går att ordna"

- Jag tror exempelvis att det finns goda möjligheter att både tillgodose det svenska näringslivets behov av flexibilitet med ett behov hos den enskilde löntagaren att känna en trygghet på arbetsmarknaden. Det går att ordna, sade Löfven.

Att förändra arbetsrätten är ett känsligt område för S.

- Jag vill peka på ett område där det traditionellt ser ut som att här står två oförenliga politiska uppfattningar mot varandra. Jag säger att det går att förena, säger Löfven.

Centerledaren Annie Lööfs svar är syrligt.

- Det är ju intressant att Stefan Löfven är intresserad av att prata politik när det verkar som om han ska få sonderingsuppdraget, sade hon, innan Löfven formellt fått uppdraget av talmannen.

Gav upp

Moderatledaren Ulf Kristersson gav i söndags upp sina sonderingsförsök för en ny regering bland annat efter att S stängt dörren för att samarbeta med en Alliansregering.

Alla fyra Allianspartier vill fortfarande att Ulf Kristersson blir Sveriges näste statsminister. Både Centern och Liberalerna står dock fast vid att en Alliansregering måste ha ett samarbete med S för att slippa vara beroende av SD.

Både C-ledaren och Liberalernas Jan Björklund kan även tänka sig en regering med hela Alliansen och S. Däremot kan ingen i nuläget tänka sig att lämna Alliansen för att bilda regering med S.

Vill skynda på

KD-ledaren Ebba Busch Thor visade under dagen viss irritation över att C och L i helgen stoppade moderatledaren Ulf Kristerssons regeringsförslag. Hon anser att det nu vilar ett "särskilt stort ansvar" på C och L i försöken att bilda regering.

SD-ledaren Jimmie Åkesson tycker att talmannen efter att Löfven gjort sina sonderingar ska lägga fram ett första statsministerförslag för omröstning i riksdagen.

- Förr eller senare måste vi komma till skott, säger han.

Att SD skulle rösta för Löfven som statsminister är dock inte "särskilt troligt", enligt Åkesson.

Riksdagens talman kan lägga fram fyra förslag på ny statsminister innan extraval måste utlysas.

 Fakta: Regeringsbildningen

När en statsminister ska utses samråder talmannen först med företrädare för varje partigrupp i riksdagen. Därefter överlägger hen med vice talmännen och lämnar förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar rösta om förslaget till statsminister. Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej är det förkastat, annars är det godkänt. Alltså kan nedlagda röster påverka utfallet.

Om riksdagen förkastar förslaget ska proceduren upprepas. Om riksdagen röstar ner talmannens förslag fyra gånger avbryts processen och extraval ska hållas inom tre månader.