Jacob Wallenberg: Lägg ned Bromma

2:05 min

I Stockholm har den nya politiska majoriteten i Stockholm öppnat dörren för en nedläggning av flyget på Bromma. Jacob Wallenberg, ordförande i familjen Wallenbergs maktbolag Investor, säger att han i dag är positiv till en flytt - förutsatt att det först sker stora investeringar på Arlanda flygplats.

Och han tror att många inom näringslivet delar hans uppfattning:

– Jag tror att det är många som kommit till slutsatsen att den tillväxt vi ser i dag inom flyget gör att vi måste kraftsamla på ett ställe. Det är också effektivt för Sverige som nation. Det råkar också vara miljövänligare att ha allt på ett ställe.

Många har ju pekat på Brommas centrala läge. Det har till exempel du gjort tidigare. Är det inte lika intressant längre?

– Jo, det är också intressant, men livet är inte svart eller vitt utan man får göra olika avvägningar. Och jag är av den uppfattningen att kraftsamla på ett ställe och lägga all trafik där är bättre för Sverige, för flyget och för kunderna.

Och då har du bytt uppfattning mot tidigare?

– Det gjorde jag för ganska länge sedan. Men det är självklart att jag som alla andra kan ändra mig i takt med att jag fördjupar mig i olika argument.

Jacob Wallenberg är ordförande i Connect Sweden som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelserna, är ledamot i Arlandarådet som arbetar för en nationell flygstrategi och har suttit 20 år i SAS styrelse - och han har varit en tongivande näringslivsröst i de heta Bromma-frågan.

Inför valet drev Stockholmsmoderaterna linjen att flygplatsen skulle bevaras, men i uppgörelsen mellan Allianspartierna och Miljöpartiet i förra veckan betraktas flygplatsen nu som ett framtida område för bostadsbebyggelse.

Tidigare var Jacob Wallenberg kritisk till en nedläggning av den centralt belägna flygplatsen. Nu vill han snabbt få i gång de mångmiljardinvesteringar som krävs för att Arlanda ska kunna ta över trafiken från Bromma - innan markavtalet med Stockholm stad går ut 2038.

Det handlar bland annat om en fjärde start- och landningsbana, bättre förbindelser till och från flygplatsen och att de tidskrävande miljöfrågorna blir lösta i god tid.

– Arlanda måste ha ett miljötillstånd som leder till att man kan lägga asfalt på marken, innan vi kan diskutera en nedläggning av Bromma. Det betyder att detta måste vara på plats väl före 2038.