Hotade personer riskerar att få sin adress avslöjad

2:18 min

Brister i sekretesskyddet gör att personer med skyddad identitet riskerar att få sin adress avslöjad hos hyres- och arrendenämnderna i landet.

Hotade och förföljda personer med skyddad identitet riskerar att få sin adress avslöjad.

I en skrivelse till Justitiedepartementet begär nämnderna att reglerna ses över.

– Det känns inte alls bra. Det är väldigt otillfredsställande för oss domare i nämnderna att vi inte kan skydda personer med skyddsbehov, säger Susanne Björkman Ragnarsson, hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Nuvarande lagstiftning innebär att personer med skyddad identitet har sämre skydd i hyres- och arrendenämnderna än vad som finns hos andra domstolar och statliga myndigheter.

Problemet handlar om att alla mål hos hyresnämnden registreras på en fastighetsbeteckning. Det gör det enkelt att spåra en adress till en person även med skyddad identitet.

– Med namn och personnummer är det enkelt att lista ut en gatuadress som en person vistas på, förklarar Susanne Björkman Ragnarsson, hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Det finns inga exakta siffror på hur många mål per år som kommer upp i nämnderna där någon med skyddad identitet är berörd. Men en uppskattning som landets åtta olika hyres- och arrendenämnder gjort på uppmaning av Ekot visar att flest mål har Stockholm som är störst.

Där handlar det om drygt 30 i år. På de andra större orterna rör det sig om mellan 10 - 20 mål per år till bara ett fåtal på de mindre hyresnämnderna.

Hyresråd som Ekot talat med menar att problemet ökar och för varje enskild person som riskerar att få sin identitet röjd kan det vara en katastrof. Du kan också hamna som part i hyresnämnden utan att du själv kan styra det, till exempel vid hyresförhandlingar som strandat eller tvister om stora ombyggnationer.

I en skrivelse till Justitiedepartementet begär hyresnämnderna att reglerna skärps.

-Vi föreslår att det införs en ny sekretessbestämmelse i offentlighet- och sekretesslagen så att nämnderna får möjlighet att sekretessbelägga adress och kontaktuppgifter för de parter i nämnderna som har ett skyddsbehov säger Susanne Björkman Ragnarsson, hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Malmö.