Vrak från 400-talet före Kristus hittat

3:09 min

Ett rekordgammalt skeppsvrak har hittats på botten av Svarta havet, utanför Bulgariens kust.

– Man ska ju veta att när det här äldsta skeppet sjönk då levde Sokrates, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och en av dem som var med när vraket hittades.

– Det har aldrig hittats ett intakt, antikt fartyg förut, så det här är helt unikt, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola.

Upptäckten gjorde av en grupp brittiska och bulgariska medarbetare, som deltar i ett marinarkeologiskt projekt, där även Södertörns högskola är med som partner.

Totalt har gruppen de senaste tre åren hittat runt 60 vrak utanför den Bulgariska kusten, men inget lika gammalt som det grekiska.

Det antika grekiska handelsskeppet ligger på tvåtusen meters djup, där det syrefattiga vattnet hjälpt till att bevara vraket.

– De här båtarna känner vi som marinarkeologer bara till från avbildningar på vaser och målningar. Men här har vi ett skepp i Svarta havets vatten, bevarat med master, styråror och last, till och med rep, säger Johan Rönnby.

Vad är det här för typ av skepp?

– Under 400-talet före Kristus så sprider sig den grekiska kulturen runt Medelhavet, men också upp längs Svarta havets kuster. Så det ligger flera handelskolonier längs med Svarta havs-kusten och det här är ett litet transportskepp som åkte mellan kolonierna med amforor med oliver, olja och vin. Ett litet transportskepp, säger Johan Rönnby.

Hör mer om skeppet i inslaget.