Katolska kyrkan i Tyskland anmäls för tusentals övergrepp

1:52 min

En tysk kartläggning visar att 1670 präster och kyrkoanställda begått sexuella övergrepp mot över 3600 barn under efterkrigstiden.

Nu kan övergreppen inom katolska kyrkan få rättsligt efterspel.

En grupp straffrättsprofessorer har gjort brottsanmälan till åklagarmyndigheterna i samtliga 27 stift.

Brottsanmälan kommer efter att en studie som visade på omfattningen av övergreppen presenterades för en månad sedan.

Hittills har kyrkan agerat på egen hand när det har gällt sexuella övergrepp mot barn inom kyrkans verksamhet.

Oftast har det handlat om att förtiga, förneka och röja undan bevis. Det framgår av den mest omfattande undersökningen hittills om övergrepp inom den katolska kyrkan i Tyskland under efterkrigstiden.

Studien visar på 1670 förövare, de flesta präster, och att 3677 barn och ungdomar blivit utsatta.

Forskarna betonar återkommande att det handlar om lägstasiffror. Man måste utgå ifrån att mörkertalet är betydligt högre.

Det beror bland annat på att studien bara kunnat genomföras på kyrkans villkor. Forskarna har inte haft fri tillgång till arkiven utan enbart fått se de dokument som kyrkan varit beredd att lämna ut. Dessutom vet man att många äldre personaldokument har förstörts.

Att den undersökta institutionen själv har kontrollerat undersökningen har fått mycket kritik. Nu har flera straffrättsprofessorer, enligt tidskriften Der Spiegel, lämnat in brottsanmälan i samtliga 27 stift.

Professorerna skriver bland annat att det inte finns någon rätt för kyrkan och dess institutioner att vara undantagna från rättssystemet.

Många av de dokumenterade övergreppen är vid det här laget preskriberade. Men studien visar också att övergreppen har fortsatt efter år 2010 då vågen av avslöjanden rullade igång i Tyskland.