Miljöministern om laxdöden: Allvarligt och oroande

1:37 min

Sjukdom riskerar att slå ut laxen i Östersjön, befarar forskare.
Miljöminister Karolina Skog (MP) är oroad över laxens framtid efter de senaste årens omfattande laxdöd i vattendrag runt Östersjön.

– Det är naturligtvis allvarligt och oroande. Flera fisksorter i Östersjön mår oerhört dåligt och det här är en situation vi verkligen måste ta på allvar, säger Karolina Skog.

P1-programmet Kalibers kartläggning i dag av situationen för laxen i Östersjön visar att tillståndet är fortsatt allvarligt, med omfattande svampangrepp och laxdöd som följd.

Forskare som Kaliber pratat med efterlyser en större satsning och bättre samordning av forskning för att utreda orsakerna bakom.
Karolina Skog håller med om att samordningen måste bli bättre:

– Vi har stora system i Sverige för att samla in information om läget i miljön men det brister i samordningen av informationen precis som forskarna säger i inslaget, därför har vi från regeringen tillsatt en utredning som tittar på hur vi bättre kan samordna och ta tillvara på den information som faktiskt samlas in så den kan användas för konkreta och rätt utformade åtgärder.

Karolina Skog säger att regeringen de senaste åren har gjort stora satsningar på miljöforskning, men att den miljömålsberedningen som kommer igång inom kort ska öka farten i arbetet med bland annat forskning:

– Och hitta rätt åtgärder så att de medel som finns kommer till optimal nytta och det här är en av uppgifterna för miljömålsberedningen som just nu håller på att samla upp för att starta så fort partierna är redo att nominera ledamöter.