Unicef: Svenska skolan inte likvärdig

2:11 min

Sverige kommer långt ned på listan när det gäller likvärdighet i skolan, och ligger sämst till i jämförelse med andra nordiska länder.

Det är Unicef som i en rapport granskat hur jämlik skolan är i olika länder. 

– Resultatet är oacceptabelt och allvarligt, men tyvärr inte förvånande. Men det som kommer fram i den här rapporten understryker hur tydligt det är att barns bakgrund och livsvillkor avgör hur det kommer gå i skolan, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef Sverige.
 
Resultaten baseras på undersökningar av skolor i 41 av världens rika länder inom EU och OECD. Bland annat har man tittat på samband mellan skolresultat och skillnader i föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, skolsystemets utformning och faktorer som ursprung och kön.

Totalt sett hamnar Sverige på plats 25 av 41, vilket är sist av alla nordiska länder.

Av rapporten framgår också att skillnader mellan svenska elever ökar ju äldre de blir, och att likvärdigheten kan variera mycket inom ett land. Något som är allvarligt, enligt Unicef.
 
– Det mest allvarliga är egentligen att likvärdigheten inom ett land kan vara väldigt varierande. Och det visar sig just när det gäller Sverige.
Där har vi inte en likvärdig skola, det vet vi sedan tidigare och bekräftas av flera olika rapporter. Så nu krävs en handlingskraft från politiskt håll, säger Christina Heilborn.
 
Unicef Sverige föreslår därför bland annat ett ökat statligt inflytande över den svenska skolan, men vill i nuläget inte precisera hur det skulle se ut.

En jämlik skola är ett prioriterat område från Skolverkets sida, som redan arbetar med flera statliga satsningar för att öka just likvärdigheten. Jonas Sandqvist är undervisningsråd på Skolverket.
 
– Vi deltar i alla de här statliga satsningarna för att bidra till en mer likvärdig utbildning, och vi delar ju absolut bilden av att det behövs insatser för att få till en mer likvärdig utbildning. Eftersom utvecklingen tyvärr går åt fel håll, säger Jonas Sandqvist.