Fartygskrock drabbar Norges gasexport

0:23 min

Fartygskrocken vid en oljehamn utanför Bergen stoppar delvis Norges produktion av olja och naturgas. Förutom oljehamnen har fem oljefält och en processanläggning för naturgas stängts. Exporten av naturgas till Europa begränsas.

Den norska fregatten Helge Ingstad, med 137 personer ombord, råkade värst ut av fartygen och tog in vatten genom ett hål i skrovet. Alla ombord, utom tio personer, evakuerades tidigt till ett annat fartyg.

Åtta personer fick lindriga skador i olyckan, som inträffade vid fyratiden natten till torsdagen.

Helge Ingstad kolliderade med tankfartyget Sola, som assisterades av en bogserbåt, uppger norska statens haverikommission.

På morgonen kunde Helge Ingstad köras upp på land med hjälp av bogserbåtar. Men där fick fregatten efter hand allt mer slagsida, och befaras sjunka.

– Vi försöker stabilisera fartyget och se till att det inte ska glida av, säger konteramiral Nils Andreas Stensønes, chef för den norska marinen, enligt nyhetsbyrån NTB.

Tankbåten Sola har 625 000 fat råolja ombord, men uppges inte ha något läckage. Fartyget är registrerat på Malta.

Kollisionen ägde rum vid Stureterminalen, som bland annat är en utskeppningshamn för norsk råolja.

Terminalen stängdes på morgonen, som följd av olyckan. All personal som inte har beredskapsuppgifter evakuerades.

Detta ledde i sin tur till att produktionen på fem oljefält stoppades under förmiddagen. Olja från fälten levereras normalt i rörledningar till Stureterminalen.

En processanläggning för naturgas, Kollsnes, stängdes också. Nästan en tredjedel av Norges gasexport till Europa går normalt via Kollsnes.

En marin expert gör bedömningen att Helge Ingstad, som levererades till norska flottan 2009, var orsak till kollisionen.

– Lastbåten kom ut från land på styrbords sida. Det är ingen tvekan om att fregatten hade väjningsplikt, säger Jacob Børresen, tidigare högt uppsatt marinofficer, till Bergens Tidende enligt NTB.

Olyckan utreds både av polisen och av haverikommissionen.