UNHCR behöver mer pengar – hoppas på Sverige

1:31 min

Samtidigt som rekordmånga människor är på flykt behöver UNHCR motsvarande 72 miljarder kronor för att kunna ta hand om alla.

Nu hoppas man på mer pengar från Sverige.

– Vi hoppas på att Sverige skulle kunna ge ännu mer till UNHCR för pengarna behövs och kommer till användning, säger Åsa Widell, generalsekreterare i organisationen Sverige för UNHCR som jobbar med att samla in pengar till FN-organet.

Trots att UNHCR är en del av FN så får man bara en procent av sin budget från huvudorganisationen varje år, resten måste samlas in på frivillig väg.

Det görs bland annat med bidrag från FN:s medlemmar där svenska staten är en av de största givarna. Eftersom organisationen själv inte samlar in pengar utan överlåter det till ett antal så kallade nationella partners runt om i världen, där Sverige för UNHCR är en, så måste man nu kraftsamla för att få in pengar.

Åsa Widell berättar att under den stora flyktingvågen 2015-2016 fick FN:s flyktingorgan in rekordstora donationer från svenska företag och privatpersoner, men nu har intresset minskat.

Representanter för partnerländerna träffades nyligen i Thailands huvudstad Bangkok för att diskutera hur man ska kunna samla in pengar som ska kunna täcka behoven och där är svenska företag en tänkbar viktig del i finansieringen av UNHCR.

– Vi har en stor potential att få resurser från svenska företag som är intresserade av att jobba med viktiga humanitära frågor säger Åsa Widell.

Flyktingorganisationens uppdrag är att man måste skydda och hjälpa alla flyktingar i hela världen. Men med den ekonomiska situation man befinner sig i så blir det allt svårare och om man inte får in mer pengar kommer man hamna i situationer där man kan tvingas välja.

Åsa Widell vid Sverige för UNHCR ger exempel på att det kan innebära att ansvariga på flyktingläger tvingas välja mellan att dra ned på den skolundervisning barnen ska få eller om man ska dra ned på hur mycket vatten varje familj får tilldelat varje dag.