Försvarsmakten stoppar begravningar i skogen

2:04 min

Det ska bli tydligare hur stupade svenska soldater och fiendekroppar ska hanteras vid händelse av krig. Därför uppdaterar Försvarsmakten sitt gravtjänstreglemente, där det tydligare ska framgå att kroppar ska hanteras på samma sätt i fredstid som i krigstid.

Sten Elmberg är Försvarsmaktens fältprost, och leder arbetet.

– Det är så rent politiskt kan man säga, att Sverige fått möjlighet att bygga upp sin krigsorganisation, eller insatsorganisation som det kallas i dag, med tanke på att det inte är lugnt i världen och inte vår omvärld heller. Vi måste ha ett sätt att hantera detta.

Det nya reglementet ska ersätta det nuvarande från och med år 2020. En förändring är att det tydliggörs att Försvarsmakten inte längre har möjligheten att begrava stupade i fält eller anlägga så kallade krigskyrkogårdar.

I stället skickas de döda till uppsamlingsplatser, och därefter vidare till sina hemorter för att begravas på vanliga kyrkogårdar som har förberedda platser i händelse av krig. Samma normer ska råda trots ett eventuellt krig, säger fältprost Sten Elmberg.

– I kriget ska det vara samma normer som i fred. Och det står egentligen inte så i vårt gamla reglemente. I vårt gamla reglemente står det om krigskyrkogårdar och fältgravar, och det är det vi måste ta bort, säger Sten Elmberg.

En annan förändring i och med det nya reglementet är att fiendekroppar ska behandlas på samma sätt, och överlämnas till den andra sidan så snart det är möjligt, säger Stig Elmberg.

– Ja, de ska hanteras på samma värdefulla sätt, men så snart som möjligt transporteras till sitt hemland.

Till skillnad från hur det ser ut i dag i reglementet?

– Ja, det står inte lika tydligt om den delen där då. Och vi vill ta upp den här biten också. Den är viktig att nämna för det kan ju hända att folk stupar i Sverige och då vill man signalera och tala om detta, att alla kroppar ska hem, lika som vi förväntar oss att svenska kroppar ska hem om det händer någonting.