OSSE: Så ska svenska val bli bättre

2:29 min

Ändrade placeringar av valsedlar och mer öppenhet kring finansieringen av kampanjerna, det är två av rekommendationerna från valobservatörerna som bevakade höstens riksdagsval.

Sverige bör stärka valhemligheten och öka transparensen i kampanjfinansieringen. Det skriver valobservatörerna från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), som i september granskade det svenska valet.

För första gången har valobservatörer från OSSE granskat ett val i Sverige. Granskningen har nu mynnat ut i en rapport med sex rekommendationer som ska göra det svenska valsystemet bättre.

OSSE rekommenderar bland annat att Sverige stärker skyddet för valhemligheten. Något som riksdagen på onsdagen såg till att göra, när ett förslag om att valsedlarna ska kunna tas utan att andra ser klubbades igenom. 

Valobservatörernas synpunkter gällande valhemligheten välkomnas av Valmyndigheten. Kanslichef Anna Nyqvist säger att man vill att man ser över hela valsedelsystemet.

– Vi har under flera år framfört att det behövs en förändring av det svenska valsedelsystemet. Och vi anser att det är grunden till den kritik som finns, säger hon till Ekot.

Valmyndigheten vill att man inför färre valsedlar.

– Den stora mängden valsedlar som vi har i Sverige försvårar för att ha en enkel logistiken i vallokalen. Det är en stor mängd valsedlar som distribueras och som distribueras på olika sätt. Det finns risker för att de försvinner och det går att sprida rykten om att de försvinner. En enhetlig valsedel skulle ta bort det systemet, säger hon. 

Organisationen rekommenderar också att det ska göras tydligare vem som finansierar enskilda kandidaters valkampanjer och kritiserar samtidigt att partierna enbart behöver redovisa sina intäkter, inte utgifter, tillgångar och skulder. Något som gör det svårt för allmänheten att granska hur partierna finansierar sina kampanjer.

Rapporten slår också fast att den svenska lagstiftningen utgör ett solitt fundament för att genomföra demokratiska val och att majoriteten av valarbetarna anser att valsystemet är både öppet och transparent.