Sverige anmäls till EU-kommissionen

2:38 min

Migrationsverkets långa handläggningstider vid familjeåterförening bryter mot EU:s direktiv och utsätter flyktingfamiljer för onödigt lidande. Det menar Stadsmissionen och Flyktinggruppernas riksråd som nu anmäler Sverige till EU-kommissionen.

Enligt EU:s direktiv får inte handläggningstiden vid familjeåterförening ta längre än nio månader. De långa handläggningstiderna är något som Migrationsverket redan fått kritik för vid flera tillfällen, bland annat så sent som i fjol av Justitieombudsmannen.

– Sverige har under många år haft handläggningstider som är avsevärt mycket längre än nio månader. Det här är inte förenligt med EU-direktivet och det försätter också människor i jättesvår situation som måste vänta så länge på ett beslut, säger Martin Enquist-Källgren, som är jurist vid Stockholms Stadsmission.

Sanna Vestin är styrelseledamot i Flyktinggruppernas riksråd, Farr. Hon hoppas att en anmälan kan att leda till att EU-kommissionen tar upp frågan med den svenska regeringen.

– Vi hoppas uppnå att EU-kommissionen reagerar och ser att Sverige inte följer de regler som finns. Trots att antalet asylsökande har minskat har inte handläggningstiderna minskat, säger Sanna Vestin. 

För tre år sedan infördes den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd som försvårade eller helt hindrade möjligheten till familjeåterförening för många asylsökanden.

För att uppmärksamma årsdagen den 24 november har Farr släppt en rapport med vittnesmål från asylsökanden och de hinder de har mött vid familjeåterförening.

– När det gäller de praktiska hindren som att ta sig till en ambassad i ett land dit det inte går att få visum till eller den byråkrati kring handlingar som det inte att går att få tag i vid en krigssituation, måste det gå att hitta praktiska lösningar på, säger Sanna Vestin.

Ekot har sökt Migrationsverket som inte vill ställa upp i en intervju. Myndigheten svarar i ett mail att man är medveten om man bryter mot maxkravet om 9 månader i tillståndsärenden som familjeåterföreningar.

Men för att kunna svara på kritiken vill Migrationsverket först ta del av Stadsmissionens och Farrs anmälan till EU-kommissionen.