Mueller: Manafort ljuger

1:10 min

Donald Trumps före detta kampanjchef, Paul Manafort, anklagas för att ha ljugit för Rysslandsutredningen och bryter därmed den uppgörelse han haft med åklagarsidan i fallet. Manafort riskerar nu ett långt fängelsestraff.

Enligt åklagarna har Paul Manafort vid upprepade tillfällen ljugit för FBI och för den särskilde utredaren Robert Mueller. Därmed är åklagarsidan inte längre bunden av villkoren i den förlikning som slöts med Manafort för två månader sedan.

Förlikningen gick ut på att åklagarna strök flera åtalspunkter, i utbyte mot att Manafort skulle samarbete med Rysslandsutredningen och förse den med information.

Eftersom ”den tilltalade bröt mot uppgörelsen finns det inget skäl att vänta med att döma honom”, skriver åklagarna i ett dokument som lämnats in i en federal domstol.

Manaforts advokater hävdar att deras klient anser att han lämnat ett sanningsenligt vittnesmål.

Rysslandsutredningen, som leds Robert Mueller, har till uppgift att utreda Rysslands misstänkta påverkan på presidentvalet och Trumpkampanjens eventuella samarbete med Ryssland.

Som Trumps kampanjchef under två månader hade Manafort stor insyn i kampanjens arbete och kontakter.

Samtliga brott som Manafort anklagas för ska han ha begått långt innan han började arbeta för Trumpkampanjen. Vissa av de, som bland annat gäller ekonomiska brott, har han redan dömts för.

Nu riskerar han ett betydligt längre fängelsestraff än tidigare. Delvis eftersom åklagarna kommer att yrka på ett hårdare straff, men också för att åklagarsidan nu kan välja att lägga till de åtalspunkter som tidigare strukits.