Utländska spelbolag annonserar utan tillstånd

1:03 min

Spelreklamen slår nya rekord i Sverige. Enligt färska siffror som Ekot har fått ta del av har det aldrig annonserats så mycket om spel som i år.

Den största delen av reklamen kommer från utländska bolag som än så länge inte har tillåtelse att annonsera i Sverige.

Lotteriinspektionen har under en tid försökt straffa de medier- och annonsbolag som ger plats åt utländsk reklam, men nu håller tiden på att rinna ut. Anledningen är den nya spellagen som träder i kraft vid årsskiftet.

– Det man kan konstatera är att långdragna domstolsprocesser, vilket det här har varit, får direkta effekter i samhället. Det är så klart problematiskt, säger Hanna Abrahamsson, biträdande chefsjurist på Lotteriinspektionen.

Svenskarna har aldrig exponerats så mycket för spelreklam som nu. Förra året slog man rekord och siffror från undersökningsföretaget Kantar Sifo, som Ekot fått ta del av, bekräftar att 2018 kommer att bli ett nytt rekordår. Till och med oktober hade branschen annonserat för 5,8 miljarder kronor, en ökning med 30 procent jämfört med samma period 2017.

Omkring 80 procent av all spelreklam kommer från utländska aktörer som inte har tillstånd. Svenska medier och annonsföretag får egentligen inte publicera reklam från dem eftersom det bryter mot det så kallade främjandeförbudet i lotterilagen. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i slutet av förra året.

Därefter har Lotteriinspektionen utfärdat ett flertal förelägganden mot olika medier och annonsbolag som publicerat reklamen, men trots HFD:s beslut fortsätter företagen att överklaga.

– Det är ett val mediebolagen och andra gjort för att utmana det här förbudet, fortsätter Hanna Abrahamsson.

I nuläget ligger 44 olika mål hos förvaltningsdomstolarna i väntan på att bli avgjorda, vart och ett förenat med ett vite på upp till två miljoner kronor men nu finns det en risk att mediebolagen går utan straff.

Vid årsskiftet slutar nämligen den nuvarande lotterilagen att gälla. Istället kommer en helt ny spellag som innebär en total omregleringen av spelmarknaden. Då får Lotteriinspektionen inte längre utfärda några viten kopplat till de ärenden som nu ligger hos domstolarna.

– Det är klart att de företag som det gäller har gynnats av de utdragna domstolsprocesserna. Sen är det så att man har rätt att överklaga beslut. Och det har vi som myndighet inga invändningar emot.