Rapport: Många mår dåligt på grund av sina jobb

2:07 min

Nära tre av tio mår dåligt på grund av av sina jobb. Hög arbetsbelastning och otydliga eller motstridiga krav ifrån arbetsgivare, är några av de vanligaste orsakerna. Det här visar en ny rapport som Arbetsmiljöverket presenterade idag.

– Man kan lyfta upp arbetsbelastningen som den faktorn som sticker ut mest och det tycker jag att man behöver ta på allvar. Det är många som anger trötthet men också minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, oror, ångest och problem med nacke och axlar och olika typer av spänningssymptom, säger Ann Ponton Klevestedt som är en av de ansvariga för rapporten.

Förra året upplevde nästan tre av tio svenskar att de hade hälsorelaterade problem som orsakades av jobbet. Det här visar Arbetsmiljöverkets nya rapport där de intervjuat 12 000 svenskar i åldrarna 16-74.

Kvinnor drabbas hårdast. 70% av kvinnorna som upplevde besvär angav att de hade för hög arbetsbelastning.

Om man ser till ålder är det människor mellan 30 och 47 som har mest problem med ångest, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar.

Att människor mår dåligt på grund av jobbet innebär stora samhällskostnader, både i form av sämre produktivitet och att människor blir sjuka, menar Göran Kecklund är professor vid stressforskningsinstitutet på Stockholm Universitet. Och han har flera råd till arbetsgivarna för att få människor att må bättre på jobbet.

– Jag tror att arbetsgivaren kan lösa det exempelvis genom att se till att personalen tar de raster och pauser de behöver så att man får lite återhämtning på arbetet, jag tror också att arbetsgivaren kan hjälpa till genom att helt enkelt se till att höja kunskapsnivån. Man kan behöva en puff i rätt riktning för att man ska inse att jag måste kanske planera om lite i mitt liv. Man kan vara duktig på att återhämta sig också, och jag tror att man håller i längden då på ett annat sätt, säger han.