Nytt mål: Europa ska bli klimatneutralt år 2050

1:58 min

EU har inte gjort tillräckligt för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Därför vill EU-kommissionen att Europa ska bli klimatneutralt år 2050, det säger energikommissionären Maroš Šefčovič.

– Det vi gjort hittills är inte tillräckligt för att EU ska nå Parismålen. Därför ska Europa bli klimatneutralt till år 2050, säger energikommissionären Maroš Šefčovič.

Genom ett mål om att EU-länderna inte ska ha någon påverkan på klimatet år 2050 hoppas kommissionen att Europa ska bidra till att nå målen i Parisavtalet där man siktar på att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grad.

Målet för 2050 blir EU:s bidrag till FN:s klimatmöte i Polen, COP24, som börjar nästa vecka.

Men det kommer inte med några nya lagförslag och inte heller med ökade ambitioner när det gäller mer omedelbar utsläppsminskning. EU-målet till 2030, att utsläppen ska minska med 40 %, ligger fast.

Flera intressenter, däribland företag, har lobbat för att EU ska höja ambitionen - ett av de bolagen är svenska Vattenfall där Magnus Hall är vd.

– Vi säger här att vi tycker man ska ha en högre ambition för koldioxidutsläppen för 2030, det tycker vi är ganska rimligt, säger han.

Magnus Hall välkomnar målet om klimatneutralitet men skulle vilja minska utsläppen med 50 procent till 2030.

Liknande tongångar kommer från miljöorganisationer. Målet beskrivs som ett steg i rätt riktning, men EU borde kunna göra mer snabbare.

Miguel Arias Cantete, kommissionären som ansvarar för klimatfrågor, ser ingen anledning att höja ambitionen ytterligare.

– EU har redan gjort mer än något annat land som undertecknat Paris avtalet. Nu har vi en ny strategi om klimatneutralitet. Vi kan inte göra mer, säger Miguel Arias Canete.