Busch Thor kritisk mot C:s och L:s linje

1:35 min

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor kommenterar nu för första gången att Centerpartiet och Liberalerna öppnar för samarbete med Socialdemokraterna. Trots deras långa listor med politiska krav så befarar hon att ett sådant samarbetet skulle leda åt fel håll.

– Sverige behöver nu en ny regering, en ny politisk inriktning och vill man ha mer utav borgerlig politik, mer utav allianspolitik då tror jag att en borgerlig statsminister, Ulf Kristersson, är bättre lämpad att genomföra sådana reformer än en socialdemokratisk statsminister.

Hur allvarligt skulle det påverka möjligheter till fortsatt samarbete exempelvis nästa val som Jan Björklund pekar på?

– De största förlorarna skulle vara svenska folket som behöver ha nya reformer. Men det är klart att det också skulle få stora konsekvenser för möjligheterna att bilda en borgerlig regering framöver. Så jag hoppas att det inte blir så.

Kristdemokraterna presenterade i dag sin budgetmotion där många förslag är kända som fler äldreboenden, mindre grupper i förskolan och mer pengar till polisen. Viktigast enligt Busch Thor är 1,5 miljarder mer till primärvården nästa år som ökar till fem miljarder 2021.

– I kombination med den återinförda och den utbyggda kömiljarden om tre miljarder kronor per år och att man kraftigt bygger ut vårdcentralernas kapacitet, fler vårdcentraler, kvälls- och helgöppet, så gör det att patienten kan få rätt vård, i rätt tid på rätt plats,

Moderaterna och Kristdemokraterna vill i riksdagens behandling av budgetförslagen ta fram en gemensam reservation som ställs mot regerings övergångsproposition.

Partierna skulle därmed lägga till och dra ifrån en del punkter i regeringens förslag men det förslaget skulle ändå gå igenom till stor del. Vad som skulle ändras kan inte Busch Thor säga nu.

– Det är klart att det fortfarande finns en möjlighet för riksdagen att göra ett väsentligt inriktningsskifte på den budgeten i finansutskottet nästa vecka. Jag hoppas fortfarande att Centerpartiet och Liberalerna vill vara med och skriva ihop sig om den här reservationen nästa vecka.