1 av 3 svenskar testar inte sin brandvarnare

2:00 min

I dag är det brandvarnardagen, men en ny undersökning från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap visar att mer än en tredjedel av svenskarna inte testar sin brandvarnare.

Mer än var tredje svensk, 35 procent, brukar inte kontrollera batteriet i sin brandvarnare. Det visar en ny undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utfört där 1 000 svenskar svarat på frågor om brandsäkerhet.

Undersökningen är en uppföljning från 2011 och då var det 27 procent som angav att de inte brukade kontrollera batterierna i brandvarnaren. Det är alltså fler som inte testar sina brandvarnare nu, enligt undersökningen.

Patrik Perbeck är enhetschef för brand- och olycksförebyggande arbete på MSB och han tycker att utvecklingen är oroande.

– Jag tycker det är allvarligt eftersom brandvarnaren är en så otroligt livsviktig förebyggande åtgärd så är det väldigt viktigt att försäkra sig om att den verkligen fungerar, säger han.

Han menar att man behöver testa brandvarnaren regelbundet, rekommendationen är en gång i månaden.

– Det är ju så otroligt enkelt att göra, det handlar ju bara om att hålla testknappen intryckt tills det börjar pipa och piper det inte, då är det någonting som är fel, säger han.

Samtidigt visar undersökningen att allt fler har handbrandsläckare och brandfilt i hemmet. Nästan dubbelt så många angav att de använder brandfilt i årets mätning jämfört med förra.

– Det är ju väldigt positivt, men hör ju ihop med att man måste bli varse om att det brinner i ett tidigt skede. Så där är ju brandvarnaren grunden för att man ska kunna använda släckutrustningen, säger Patrik Perbeck på MSB.