EU-advokat: Britter kan själva dra tillbaka brexit

1:19 min

Storbritannien får på egen hand dra tillbaka sin ansökan om att lämna EU. Det säger EU-domstolens generaladvokat i ett vägledande uttalande inför kommande dom.

Skulle Storbritannien ångra sig om brexit och vilja dra tillbaka sin ansökan om utträde så kan landet göra det på egen hand – det krävs inget godkännande från övriga EU-länder.

Det skriver EU-domstolens generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona i ett utlåtande som är vägledande inför en dom som väntas inom kort.

Det är brexitmotståndare som tagit frågan till rätten. Först till en domstol i Skottland som i sin tur bollade över frågan till EU-domstolen.

Frågan om att dra tillbaka utträdesbegäran har varit oklar eftersom Artikel 50 i EU:s fördrag, som handlar om utträde ur unionen, inte tar upp vad som gäller om ett land skulle ångra sig innan själva utträdet äger rum.

I sitt uttalande säger generaladvokaten också att det är EU-domstolens ansvar att tolka Artikel 50.

Den brittiska regeringen, som i mångt och mycket vill lämna EU för att inte lyda under just EU-domstolen, har dock inga planer på att dra tillbaka sin utträdesansökan.

Premiärminister Teresa May har gång efter annan sagt att Storbritannien ska lämna EU 29 mars nästa år – med eller utan avtal.

Men skulle May och regeringen ångra sig, kan det alltså finnas en sådan möjlighet.