Furtenbach: Resultatet lär inte uppmuntra till extraval

3:01 min

Statistiska Centralbyråns stora mätning kommer under en period då några partier är i känsliga samtal om regeringsmakten. Resultatet lär inte uppmuntra något av dem att välja extra val, säger Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach.

– De rödgröna har en tydlig ledning över allianspartierna, den största på fyra år. Men ett nyval skulle innebära stora risker för de rödgröna, Miljöpartiet ligger så illa till i opinionen att de skulle kunna åka ur.

– Även för Liberalerna är det här resultatet känsligt: de backar, och med tanke på felmarginalen skulle de till och med kunna ligga under spärren. Detta kommer mitt under en period då partiet är djupt splittrat kring om de ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister eller inte, och kring vilken väg som är mest skadlig för partiet. Det här resultatet kommer inte lugna ner känslorna.

Vad är mest överraskande i SCB-mätningen?

– Jag skulle säga att det är Socialdemokraternas uppgång, som är större än om man väger samman de opinionsinstitut som använder traditionell metod. Och Sverigedemokraternas ökning, som är mindre. Jag skulle tro att Sverigedemokraterna är besvikna trots att de ökar något, de hade säkert hoppats vinna mera på att de andra partierna inte lyckats bilda en regering.

– Förändringarna generellt i den här mätningen är inte så stora, eftersom SCB fokuserar på att jämföra med valet. Och det var ju mindre än tre månader sen. Om man istället jämför med den förra mätningen, som vi journalister annars oftast gör, blir kasten tvärare.

Hur påverkas opinionen av att vi ännu inte fått någon regering?

– Det har inte påverkat särskilt mycket vilka partier väljarna föredrar. Och det är nog inte så konstigt. Det har ju varit en väldigt märklig period egentligen, då pausknappen är intryckt i svensk politisk debatt. Nyheterna handlar ju nästan enbart om vilka partier som ska ska styra Sverige.
Finns det några andra anmärkningsvärda resultat i mätningen?

– Om man gräver lite i historien gör det det. Vänsterpartiets siffra är den högsta hos SCB sedan 2004, och Kristdemokraternas sedan 2006. De röödgrönas ledning är den största sedan 2014.

– Man skulle kunna lägga till till exempel att Moderaterna och Sverigedemokraterna i praktiken får ses som jämnstora, eftersom skillnaden mellan dem är för liten för att vara statistiskt säker.

Varför bryr sig journalister och politiker oftast mer om SCB än om mätningarna från opinionsföretagen?

– Dels är SCB-mätningen stor, 4700 svarande denna gång. Det gör att det går att titta på undergrupper utan att resultatet blir alltför svajigt, till exempel på kvinnor i offentlig sektor sektor eller LO-anslutna män. Men det händer att opinionsföretagen också gör stora mätningar.

– Den är också dyr och ambitiös. Och stämmer bättre med klassisk statistisk teori. SCB drar deltagare slumpvis och försöker sen ganska intensivt nå just dem. Opinionsföretagen brukar förr eller senare ersätta personer som inte svarat. SCB har också långa mätserier och en öppen metod utan affärshemligheter.

Hur bra brukar mätningarna stämma?

– De sista mätningarna som SCB presenterar offentligt före val kommer i maj. Det är förstås inte mycket att gå efter, det är för lång tid före valet. Men SCB gör också testmätningar i valtid som går att läsa senare. Där kan man se att SCB brukar lyckas väl. 2018 avvek deras siffror från partiernas valresultat med i snitt 0,86 procentenheter. Det innebär att SCB lyckades bättre än instituten.

– Det finns en utbredd myt i min bransch att SCB brukar överskatta Socialdemokraterna. Det stämmer inte. Generellt har SCB har faktiskt haft svårast att bedöma stödet för Moderaterna, SCB har underskattat dem tre val i rad. Men bara 2014 var det här felet ganska stort, 2,9 procentenheter. 2018 var det 0,9 procentenheter.