Mindre bedrägerier utreds inte

2:51 min

Polisen i Stockholm har beslutat att fram till nyår ska hela kategorier av bedrägerier bara utredas i undantagsfall.

Vidare finns beslut på att för ärenden som understiger 5 000 kronor ska bevismaterial i normalfallet inte hämtas in. Orsaken uppges vara bristande resurser att möta det kraftiga inflödet av anmälningar.

I praktiken handlar det om en avkriminalisering uppger en person som jobbar vid polisen som vi kallar för "Eva". 

– Ja det här beslutet att vi inte ska jobba med ärenden som är under 5 000 kronor, det är ju tillfälligt att avkriminalisera de brotten. Det är ju en generell förundersökningsbegränsning, säger "Eva". Många år har hon jobbat med polisens bedrägeriutredningar – som ökat lavinartat i antal.

I oktober anmäldes nationellt 25 332 bedrägeribrott. Under hela fjolåret drygt 200 000. Det motsvarar en ny anmälan om bedrägeri varannan eller var tredje minut, dygnet runt, året om. I Stockholm, som får in mellan 100 och 150 nya bedrägeriärenden varje dag, gäller sedan oktober och fram till nyår alltså ett beslut att en rad kategorier av anmälningar i normalfallet ska lämnas utan åtgärd. 

Det gäller vd-bedrägerier, mobiltelefonabonnemang, romansbedrägerier, utländska investeringsbedrägerier och gällande tankkort. Bevismaterial som film från övervakningskameror hämtas då inte in och säkras. Att som förundersökningsledare jobba med dessa ärenden hör alltså till undantagen, berättar "Eva".

– Om vi ska frångå praxis ska vi dra det med vår gruppchef eller förundersökningsledaren som berättar om vi ska jobba vidare eller inte.

Jessika Nilsson, chef för bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen som just nu har 8 000 öppna bedrägeriärenden, bekräftar att riktlinjerna gäller sedan oktober och fram till nyår varefter de eventuellt förlängs, men lyfter fram möjligheten att göra undantag från dem och förklarar arbetsbördan som orsak till den här ordningen.

– Det togs därför att vi hade ett kärvt läge med en liten resurs och ett inflöde som hade ökat 15 procent jämfört med förra året. Så vi behövde hantera det här för att göra det bästa för målsägande men samtidigt ha en bra arbetsmiljö. Så det här var ett sätt att hantera det helt enkelt. Och så jobbar vi aktivt i de här ärendena också, säger hon. 

Men jobbar aktivt i dem säger du, det står ju här: "lämnas utan åtgärd"?

– Ja, precis. Det innebär i nuläget. Men de ligger fortfarande öppna och kommer att utredas i sinom tid, säger Jessika Nilsson, chef för bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen.