Beskedet: Myndigheten läggs ned

2:04 min

I dag beslutade riksdagen att myndigheten Delegationen mot segregation ska läggas ner under nästa år. Även flera statsbidrag till arbetet mot segregation sänks under 2019 med M-KD-budgeten.

Arbetsmarknadsutskottets ordförande och socialdemokraten Anna Johansson är skeptisk.

– Vi tycker det är väldigt olyckligt att man gör den här neddragningen eftersom segregationen är en av de stora samhällsproblem som vi har att möta, och där det är väldigt tydligt att ska man nå resultat krävs det samordnade insatser och uthållighet, säger hon.

I dag beslutade riksdagen att anta den del av M-KD-budgeten som bland annat innebär att anslaget till myndigheten Delegationen mot segregation nästan halveras jämfört med den rödgröna regeringens förslag - pengar som enligt betänkandet ska gå till att avveckla myndigheten.

Myndigheten, som bara funnits i snart ett år, arbetar bland annat med att fördela statsbidrag och att samla kunskap.

– Det finns i dag ingen samlad kunskap om vad som driver segregation eller vilka åtgärder som är verkningsfulla för att motverka segregation.

Moderaternas Jessica Polfjärd sitter i arbetsmarknadsutskottet, hon menar att fler myndigheter inte är rätt väg fram.

– Vi tror inte att det här löses via en myndighet överhuvudlaget, vi har ett stort problem med segregation i vårat samhälle och det är flera delar som behöver bli bättre och rikta sig till de här personerna och det handlar ju om svensk arbetsmarknad och om ekonomisk politik, säger hon.

Var i budgeten finns de här satsningarna?

– Vi lägger mycket pengar dels på skolan, vi säger också att vi vill ha en förändrat arbetsmarknadspolitik, att det ska löna sig mer att arbeta.

Men vem är det som ska samla kunskapen?

– Jag vet att det finns kompetens och att det finns kunskap ute i Sverige, vad som är funktionellt och vad som fungerar för att integrationen ska vara lyckad, säger Jessica Polfjärd.