Eftersatt utbildning för poliser trots svårare fall

1:57 min

Trots att polisen fått allt fler komplicerade fall de senaste åren har kompetensutvecklingen för att hantera dem varit eftersatt.

En utbildning för de poliser som leder utredningar om grova brott har legat nere i två år, något som får intern kritik, rapporterar I lagens namn i P1.

– Vi har ett utbildningsunderskott inom svensk polis just nu när det gäller grova brott. Dels behöver vi utbilda fler så att man kan strukturen och har ett sätt att jobba nationellt. men sen behöver vi också utveckla pugen. Om man ser den som ett antal klossar, så behöver de här klossarna se lite annorlunda ut om det är ett normalt spaningsmord än om det är ett mord i kriminella miljöer, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie i Stockholm.
 
Pugen som Gunnar Appelgren nämner är polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott. För det är ett ansträngt läge. Under 2018 har över 40 människor skjutits ihjäl i Sverige, och det finns även flera ouppklarade dödsskjutningar och mordförsök från tidigare år.

En rapport som kriminologerna Leif GW Persson och Mikael Rying skrev för några år sedan innehöll flera förslag på hur polisen ska bli bättre på att klara upp dödligt våld.

Ett av förslagen som blev verklighet var en utbildning för de som leder utredningar om grova brott. Men senaste två åren har den legat nere – trots att spaningsmorden blivit fler.

Anders Larsson, utredningsledare på grova brott i Malmö, är bekymrad över att den inte blivit av.

– Det är olyckligt att man måste väga utbildning mot arbetet. Tittar man hur det ser ut i landet framstår det för mig och många med mig som att det här är nödvändig utbildning för polisen.
 
Att utbildningen inte skett handlar om resursbrist enligt Bengt-Åke Nilsson, chef för det Kompetenscentrum inom polisen med ansvar för utbildningen. Men ambitionen är att kunna dra igång kursen igen hösten 2019.
  
– Det är tämligen ofta som det är svårt att få resurser till utbildningar eftersom trycket är så hårt, de senaste åren framför allt med alla grova brott som sker i Sverige. Då är det framför allt storstäderna som lider svårt av detta.